Dokumenty pre rok 2016


Výbor SaG: 

prezident: Miroslav Poliak, Hraničná 11, 82105 Bratislava, slovakgo@gmail.com

členovia VV:
Slavomír Králik(organizátor), Bruselská 13, 04014 Košice
Martin Strelka(hospodár), Majerníkova 36, 84105 Bratislava
Zuzana Králiková, Bruselská 13, 04014 Košice
Soňa Lisá, Ševčenkova 4, 85101 Bratislava

Revízor: Mikuláš Truchan, Čordákova 39, 04023 Košice

správa webu SaG: Lukáš Vyletel, e-adresa: webmaster@sago.sk

Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov: Volebný poriadok

Kandidáti na členov orgánov

Pravidlá uznášaniaschopnosti Konferencie a Výkonného výboru
Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov SAG s právom hlasovať. Výkonný výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru.

Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny
Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Konferencie je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s právom hlasovať. Rozhodnutia Výkonného výboru, sú prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru.

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

Klasifikačná komisia

predseda: Ivo Švec, vivi@vivihoadresa.info
členovia: Marián Hrdina, Pavol Lisý st.

Rozhodcovská komisia

predseda: Ladislav Palenčár, lacopalencar@gmail.com
členovia: Peter Karailiev Petkov, Ivo Švec

 

Aktuálne platné dokumenty

 

Archív:

Dokumenty z roku: 2022
Dokumenty z roku: 2021
Dokumenty z roku: 2020
Dokumenty z roku: 2019
Dokumenty z roku: 2018
Dokumenty z roku: 2017
Dokumenty z roku: 2016
Dokumenty z roku: 2015
Dokumenty z roku: 2014
Dokumenty z roku: 2013
Dokumenty z roku: 2012
Dokumenty z roku: 2011
Dokumenty z roku: 2010
Dokumenty z roku: 2009
Dokumenty z roku: 2008
Dokumenty z roku: 2007
Dokumenty z roku: 2006
Dokumenty z roku: 2005
Dokumenty z roku: 2004
Dokumenty z roku: 2003
Dokumenty z roku: 2002
Dokumenty z roku: 2001