Prihláška do SAG


Vážení goisti.

Slovenská asociácia go sa stala uznaným zväzom podľa nového Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v zmysle neskorších predpisov. Pre účely Registrácie športovcov vyplňte prosím Prihlášku individuálneho člena, vytlačte ju a doručte osobne mne, členovi Výboru, vedúcemu vášho klubu alebo poštou na adresu Slovenská asociácia go, Junácka 6, 83104 Bratislava.

Miroslav Poliak
prezident SAG

 

Prihláška do SAG na stiahnutie