Prihláška do SAG


Vážení goisti.

Slovenská asociácia go sa chce stať uznaným zväzom podľa nového Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v zmysle neskorších predpisov. K tomu pre účely Registrácie športovcov potrebujeme nové prihlášky. Vyplňte prosím Prihláška individuálneho člena, vytlačte ju a doručte osobne mne, členovi Výboru, vedúcemu vášho klubu alebo poštou na adresu Slovenská asociácia go, Údernícka 5, 85101 Bratislava.

Miroslav Poliak
prezident SAG

 

Prihláška do SAG na stiahnutie