Úvod


Slovenská asociácia go (SAG) je záujmová, nezisková organizácia, ktorá sa stará o rozvoj hry go na Slovensku. Založená bola 5.4.1991. Sídli v Bratislave na Junáckej 6. SAG je od roku 1993 členom Európskej federácie go (EGF) a od roku 1994 členom Svetovej federácie go (IGF). V roku 2008 sa SAG zapojila do Svetovej asociácie Párového Go (WPGA)V roku 2021 SAG dostalo osvedčenie o uznaní za národný zväz podľa Zákona o športe. Slovenskú asociáciu Go môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na slovakgo@gmail.com


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 20 000 eur

Aktuálne turnaje

14. Tatranský Turnaj Go

dátum konania:27.05-29.05 2022

Open MSR Go seniorov v Trenčianskych Tepliciach

dátum konania:03.06-06.06 2022

Turnaj Go more Kačjak Crikvenica Chorvátsko

dátum konania:13.06-17.06 2022

Spišský turnaj Go

dátum konania:17.06-19.06 2022