Kluby


Go klub 361! Go klub Košice
Bratislava
Ferienčíkova 5

v stredu 18 - 21 hod. v čajovni Čajka
Príjemné "japonské prostredie", sedí sa v "japonskom"posede", "seniori" dostanú na požiadanie stoličku.

Mail: Go Klub 361!

Slavomír Králik 
Bruselská 13 
040 13 Košice 
tel. 0917 626 444
mobil: 0903 314 694 
mail: kralikslavomir@gmail.com rabbits@seznam.cz 
web: http://gkk.sago.sk/

Go klub Lokomotíva Bratislava Kirin Ki-in

Ľubica Hrdinová 
Záhradnícka 74  
821 08 Bratislava 
mail:
hrdinovalu@gmail.com
Ján Milián
Adlerova 2 
 040 22 Košice
tel.: 0905 / 518 060
mail: draco@draco.sk
Go klub Matfyz Bratislava ČERTi Nové Zámky
Ivo Švec 
Polárna 4 
821 02 Bratislava 
tel: 0903 967 303 
mail: vivi@vivihoadresa.info
Rafael Simo-Svrcek
Jiráskova 25 
940 63 Nové Zámky 
tel.: 035 / 423 666 
mail:
certi@posli.to
Go klub TaoGo Go klub Tengen

Július Masarovič
Klub Taogo
Vilová 9

851 01 Bratislava
mail: taogo@taojoga.sk
www.taogo.taojoga.sk
0905 253 978

predseda
Miroslav Poliak 
Hraničná 11 
821 05 Bratislava 
tel.: 0903 200 136 
mail:
mirogo.poliak@gmail.com 
web: https://tengen.sago.sk
???