Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2020

(posledná aktualizácia 28.9.2020)

 

 

Dátum Meno Klub
23.9.2020 Ambriško Jozef GKK
23.9.2020 Ambrišková Denisa GKK
15.6.2020 Barok Ivan Taogo
15.6.2020 Baroková Alexandra Taogo
14.9.2020 Beck Tibor Taogo
3.2.2020 Berkyová Tereza GKK
28.1.2020 Bodiš Miroslav Tengen
3.2.2020 Djubek Boris 361!
9.1.2020 Dovčík Boris GKK
28.5.2020 Ďurík Juraj Taogo
2.9.2020 Effenberg Alfred Taogo
14.9.2020 GO klub Košice GKK
4.6.2020 GO klub Taogo Taogo
11.9.2020 GO klub Tengen Tengen
26.5.2020 Hedvig Juraj GKK
23.9.2020 Hedvigova Kamila GKK
26.5.2020 Hedvigová Lujza  GKK 
2.9.2020 Hrdina Dominik Matfyz
2.9.2020 Hrdina Marián Matfyz
2.9.2020 Hrdinová Ľubica Matfyz
18.9.2020 Hrdinová Veronika Matfyz
3.2.2020 Hynek Michal GKK
28.1.2020 Jadroň Milan Taogo
23.9.2020 Jonasova GKK
25.9.2020 Kanuchová Kristína GKK
23.9.2020 Knap Peter GKK
11.9.2020 Kollárová Viktória GKK
23.9.2020 Kondáš Rastislav GKK
23.9.2020 Kondášová Viktória GKK
29.6.2020 Kostolanská Jana Taogo
29.6.2020 Kostolanský Miroslav Taogo
23.9.2020 Kráľ Juraj ml. GKK
3.2.2020 Kráľ Juraj najml. GKK
28.5.2020 Kráľ Maroš GKK
23.9.2020 Kráľ Tomáš GKK
3.2.2020 Králik Ján (ml.) GKK
23.9.2020 Kralik Ján,st. GKK
20.1.2020 Králik Michal GKK
11.9.2020 Králik Michal GKK
21.1.2020 Králik Ondrej GKK
21.1.2020 Králik Slavomír GKK
21.1.2020 Králiková Jana GKK
21.1.2020 Králiková Zuzana GKK
3.2.2020 Kráľová Johana GKK
23.9.2020 Kráľová Martina GKK
28.1.2020 Križan Matúš Tengen
28.1.2020 Križan Miloš Tengen
24.6.2020 Krušina Rudolf Taogo
23.9.2020 Kunovska GKK
23.9.2020 Lacko Adrián GKK
1.6.2020 Lisá Soňa Matfyz
2.9.2020 Lisý Daniel MatFyz
2.9.2020 Lisý Ján MatFyz
1.6.2020 Lisý Pavol ml. MatFyz
2.9.2020 Lisý Pavol st. MatFyz
2.9.2020 Lukáč Martin GKK
3.6.2020 Masarovič Július Taogo
2.9.2020 Mesárošová Petra MatFyz
3.2.2020 Neubauer Jozef Taogo
11.2.2020 Oravec Ivan Taogo
3.2.2020 Palenčár Ladislav GKK
2.9.2020 Pavliščik Ľuboš Taogo
28.1.2020 Poliak Jaroslav Tengen
28.1.2020 Poliak Michal Tengen
28.1.2020 Poliak Miroslav Tengen
28.1.2020 Poliaková Beáta Tengen
28.1.2020 Poliaková Katarína Tengen
28.9.2020 Sariková Anna GKK
28.9.2020 Sarik Adam GKK
23.9.2020 Sestayova GKK
23.9.2020 Smolárik Ľubomír GKK
23.9.2020 Smolárik Marek GKK
23.9.2020 Smolárik Oto GKK
11.6.2020 Smolárik Peter GKK
23.9.2020 Smoláriková Katarína GKK
23.9.2020 Smoláriková Marcela GKK
22.6.2020 Smoláriková Viera GKK
3.2.2020 Strelka Martin Taogo
15.1.2020 Stupák Ján GKK
15.6.2020 Šmíd Miroslav Taogo
15.6.2020 Šmídová Katarína Taogo
15.6.2020 Šmídová Veronika Taogo
3.2.2020 Štelbacká Dominika GKK
3.2.2020 Štelbacký Mojmír GKK
9.9.2020 Šušlik Branislav Taogo
11.9.2020 Švec Ivo Matfyz
2.9.2020 Takáč Juraj Matfyz
2.9.2020 Takáčová Alica Matfyz
2.9.2020 Takáčová Gréta Matfyz
2.9.2020 Takáčová Lucia Matfyz
23.9.2020 Tarasek GKK
27.1.2020 Truchan Matúš GKK
27.1.2020 Truchan Mikuláš GKK
27.1.2020 Truchan Richard GKK
27.1.2020 Truchanová Renáta GKK
24.1.2020 Urbaník Stanislav GKK
24.9.2020 Virág Ladislav GKK
24.9.2020 Virág Ladislav,st GKK
25.9.2020 Virág Michal GKK
24.9.2020 Virágová Petra GKK
1.4.2020 Waczulík Juraj Matfyz
1.4.2020 Waczulík Oliver Matfyz
1.4.2020 Waczulíková Barbora Matfyz
1.4.2020 Waczulíková Kristína Matfyz
23.9.2020 Zahumensky GKK