Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. 

Výbor SAG schválil pridelenie dotácií iba platiacim členom. V rámci možností rozpočtu maximálnu dotáciu dostanú iba členovia so zaplateným členským do konca januára. Po tomto termíne bude dotácia platiacim členom znížená o 20%. Podrobnosti si pozrite na Zápisnica VV 6/2021 (8.12.2021).

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským pre rok 2022

(posledná aktualizácia 3.9.2022)

 v prípade úhrady členského po termíne 31.1. je termín úhrady v zátvorke za menom.

Člen: Go klub
Almási Pavol GKK
Almaši Michal GKK
Ambriško Jozef GKK
Ambrišková Denisa GKK
Beck Tibor (4.5) Taogo
Bodiš Miroslav Tengen
Djubek Boris (2.9) Matfyz
Dovčík Boris GKK
Dovčík Dominik GKK
Effenberg Alfred (16. 4) Taogo
go klub GKK -
go klub Taogo -
go klub Tengen -
Gubáš Xaver Matfyz
Hedvig Juraj GKK
Hedvig Matúš GKK
Hedvigová Kamila GKK
Hedvigová Lujza GKK
Hrdina Dominik Matfyz
Hrdina Marián Matfyz
Hrdinová Ľubica Matfyz
Hrdinová Veronika Matfyz
Hynek Michal GKK
Jadroň Milan Taogo
Kachyňa Ondrej Matfyz
Kollárová Viktória GKK
Kostolanská Jana Taogo
Kostolanský Miroslav Taogo
Kráľ Juraj ml (30.3) GKK
Kráľ Juraj najml (30.3) GKK
Kráľ Maroš GKK
Králik Michal GKK
Králik Ondrej GKK
Králik Slavomír GKK
Králiková Jana GKK
Králiková Zuzana GKK
Kráľová Johana (30.3) GKK
Kráľová Martina (30.3) GKK
Križan Dominik Tengen
Križan Jakub Tengen
Križan Marek Tengen
Križan Matúš Tengen
Križan Miloš Tengen
Krušina Rudolf Matfyz
Lassák Vladimír Matfyz
Lešková Petronela (28.5) GKK
Lisá Soňa Matfyz
Lisý Daniel Vlky
Lisý Ján Vlky
Lisý Pavol Matfyz
Lisý Pavol st Vlky
Lukáč Martin Matfyz
Lukáčová Barbora Matfyz
Makuch Martin Matfyz
Masarovič Július Taogo
Matis Matúš GKK
Mesarošová Petra Vlky
Neubauer Jozef Taogo
Oravec Ivan Taogo
Palenčár Ladislav GKK
Papp Márton GKK
Papp Szilárd GKK
Papp Szilárd Mihály GKK
Pardo Ema Vive Tengen
Pardo Enrik Tengen
Pavliščík Luboš Taogo
Poliak Jaroslav Tengen
Poliak Michal Tengen
Poliak Miroslav Tengen
Poliaková Beata Tengen
Poliaková Katarína Tengen
Sabo Štefan 361
Seman Damián GKK
Seman Karol (27.5) GKK
Seman Oliver GKK
Smolárik Peter GKK
Stelbacky Mojmír GKK
Strelka Martin Taogo
Strelková Alžbeta Taogo
Stupáková Mária (17.6) GKK
Šarik Adam GKK
Šarik Anna GKK
Škapincová Mária GKK
Šmíd Miroslav Taogo
Šmídová Katarína Taogo
Šmídová Veronika Taogo
Šušlík Braňo Taogo
Švec Ivo Matfyz
Takáč Juraj Matfyz
Takáčová Gréta Matfyz
Takáčová Lucia Matfyz
Truchan Matúš GKK
Truchan Mikuláš GKK
Truchan Richard GKK
Truchanová Renáta GKK
Urbaník Stanislav GKK
Vyletel Lukáš 361
Waczulík Juraj Matfyz
Waczulík Oliver Matfyz
Waczulíková Kristína Matfyz
Weigmann Arved GKK