Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. 

Výbor SAG schválil pridelenie dotácií iba platiacim členom. V rámci možností rozpočtu maximálnu dotáciu dostanú iba členovia so zaplateným členským do konca januára. Po tomto termíne bude dotácia platiacim členom znížená o 20%. Podrobnosti si pozrite na Zápisnica VV 6/2021 (8.12.2021).

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

(Redakčná poznámka: prípadné chyby v uvedených údajoch ako napr. príslušnosti ku klubu alebo  pravopis mena člena mi dajte vedieť na:

email slovakgo@gmail.com

v predmete uviesť "Oprava úhrady členského")

 

Členovia so zaplateným členským pre rok 2024

(aktualizácia 25.2.2024)

   
Člen: Go klub
Almási Michal GKK
Almási Pavol GKK
Ambriško Jozef GKK
Ambrišková Denisa GKK
Barok Alexandra Taogo
Barok Ivan Taogo
Beck Tibor MatFyz
Bodis Elias Tengen
Bodis Miroslav  
Burgess Veronika Taogo
Cigasová Natália GKK
Csásszárová Alžbeta Taogo
Djubek Boris  
Dovčík Boris GKK
Dovčík Dominik GKK
Farkas Filip  
go klub Košice,  
go klub Taogo  
go klub Tengen  
Gubáš Xaver MatFyz
Hatala Filip  
Hatala Lukáš GKK
Hatalová Alena GKK
Hatalová Olívia  
Hedvig Juraj GKK
Hedvig Matúš GKK
Hrdina Dominik MatFyz
Hrdina Marián  MatFyz
Hrdinova Ľubica,  MatFyz
Hrdinová Veronika MatFyz
Hritz Oskar GKK
Hynek Michal GKK
Chalmovianska Michala MatFyz
Chalmovianska Michala MatFyz
Chalmovianska Michala MatFyz
Chalmovianska Michala MatFyz
Chalmoviansky Pavel MatFyz
Július Masarovič Taogo
Kachyňa Ondřej MatFyz
Kollárová Viktória GKK
Kostolanská Jana Taogo
Kostolanský Miroslav Taogo
Kráľ Juraj ml,  GKK
Kráľ Juraj najml GKK
Kráľ Juraj st. GKK
Kráľ Maroš, GKK
Kráľ Richard GKK
Králik Ján GKK
Králik Ján st. GKK
Králik Michal GKK
Králik Ondrej GKK
Králik Slavomír  GKK
Králiková Jana  GKK
Králiková Tereza GKK
Králiková Zdenka GKK
Králiková Zuzana GKK
Kráľová Johanka  GKK
Kráľová Maria st. GKK
Kráľová Martina GKK
Križan Dominik  Tengen
Križan Jakub Tengen
Križan Marek Tengen
Križan Matúš Tengen
Križan Miloš Tengen
Krušina Rudolf MatFyz
Lešková Petronela GKK
Libak Matúš GKK
Lisá Soňa MatFyz
Lisý Daniel  
Lisý Ján  
Lisý Pavol MatFyz
Lisý Pavol st.  
Lukáč Martin GKK
Lukáčová Barbora MatFyz
Makúch Martin MatFyz
Matis Juraj GKK
Matis Matúš GKK
Melka Matúš GKK
Melková Viera GKK
Mésárošová Petra  
Oravec Ivan Taogo
Palenčár Laco GKK
Papp Márton GKK
Papp Szilárd GKK
Papp Szilárd Mihály GKK
Pardo Adam Tengen
Pardo Ema Vive Tengen
Pardo Enric Tengen
Pavliščík Luboš Taogo
Podbiol Krzystof  
Poliak Jaroslav Tengen
Poliak Michal Tengen
Poliak Miroslav Tengen
Poliaková Beata Tengen
Poliaková Katarína Tengen
Riabov A. GKK
Riabová Rebeka  
Sabo Štefan 361!
Sarik Adam  
Sariková Anna  
Seman Damián GKK
Seman Karol GKK
Seman Oliver GKK
Semanišin Ján GKK
Smolárik Marek GKK
Smolárik Oto GKK
Smolárik Peter  GKK
Smoláriková Mária GKK
Smoláriková Viera GKK
Strelka Martin Taogo
šmíd Miroslav Taogo
šmídová Katarína Taogo
Štelbacký Mojmír GKK
Šušlik Branislav Taogo
Švec Ivo MatFyz
Takáčová Alica MatFyz
Takáčová Gréta MatFyz
Takáčová Lucia MatFyz
Truchan Matúš GKK
Truchan Mikuláš GKK
Truchan Richard GKK
Truchanová Renata GKK
Urbaník Stanislav GKK
Virág Ladislav GKK
Virág Richard GKK
Vodička Richard  
Vojteková Lenka Taogo
Waczulík Juraj MatFyz
Waczulík Oliver MatFyz
Waczulíková Kristína MatFyz