Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2020

(posledná aktualizácia 31.1.2020)

   

Dátum

Meno

Klub

28.01.2020

Bodiš Miroslav

Tengen

09.01.2020

Dovčík Boris

Tengen

28.01.2020

Jadroň Milan

Taogo

20.01.2020

Králik Michal

GKK

21.01.2020

Králik Ondrej

GKK

21.01.2020

Králik Slavomír

GKK

21.01.2020

Králiková Jana

GKK

21.01.2020

Králiková Zuzana

GKK

28.01.2020

Križan Matúš

Tengen

28.01.2020

Križan Miloš

Tengen

28.01.2020

Poliak Jaroslav

Tengen

28.01.2020

Poliak Michal

Tengen

28.01.2020

Poliak Miroslav

Tengen

28.01.2020

Poliaková Beáta

Tengen

28.01.2020

Poliaková Katarína

Tengen

15.01.2020

Stupák Ján

GKK

27.01.2020

Truchan Matúš

GKK

27.01.2020

Truchan Mikuláš

GKK

27.01.2020

Truchan Richard

GKK

27.01.2020

Truchanová Renáta

GKK

24.01.2020

Urbaník Stanislav

GKK