Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. 

Výbor SAG schválil pridelenie dotácií iba platiacim členom. V rámci možností rozpočtu maximálnu dotáciu dostanú iba členovia so zaplateným členským do konca januára. Po tomto termíne bude dotácia platiacim členom znížená o 20%. Podrobnosti si pozrite na Zápisnica VV 6/2021 (8.12.2021).

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským pre rok 2023

(aktualizácia 12.6.2023)

Člen: Go klub
Almáši Michal GKK
Almáši Pavol GKK
Beck Tibor MatFyz
Bodiš Miroslav GKK
Djubek Boris 361!
Dovčík Boris GKK
Dovčík Dominik )12.5) GKK
Ďurík Juraj (4.5) Taogo
Effenberg Alfred (10.5) Taogo
Fabik Samuel  
Farkaš Filip GKK
go klub GKK  
go klub Matfyz  
go klub Taogo  
go klub Tengen  
Gubáš Xaver MatFyz
Hedvig Juraj GKK
Hedvig Matúš (18.5) GKK
Hedvigová Kamila (18.5)  GKK
Hedvigová Lujza (18.5)  GKK
Horáková Lucia MatFyz
Hrdina Dominik MatFyz
Hrdina Marián MatFyz
Hrdinová Ľubica MatFyz
Hrdinová Veronika MatFyz
Hynek Michal GKK
Chalmovianska Michala MatFyz
Chalmoviansky Pavol MatFyz
Jadroň Milan Taogo
Janošíková Karolína Matfyz
Kachyňa Ondřej MatFyz
Kollárová Viktória GKK
Kostolanská Jana Taogo
Kostolanský Miroslav Taogo
Kráľ Juraj ml GKK
Kráľ Juraj najml GKK
Kráľ Juraj st. (13.4) GKK
Kráľ Maroš GKK
Kráľ Richard GKK
Králik Michal GKK
Králik Ondrej GKK
Králik Slavomír GKK
Králiková Jana GKK
Králiková Zuzana GKK
Kráľová Johanka GKK
Kráľová Martina GKK
Križan Dominik Tengen
Križan Jakub Tengen
Križan Marek Tengen
Križan Matúš Tengen
Križan Miloš Tengen
Kruml Ondřej (31.5) MatFyz
Krušina Rudolf MatFyz
Laššák Vladimír MatFyz
Laššáková Vladimíra (23.5) MatFyz
Lešková Petronela GKK
Lisá Soňa MatFyz
Lisý Daniel (9.5) MatFyz
Lisý Ján (9.5) MatFyz
Lisý Pavol MatFyz
Lisý Pavol st (9.5) MatFyz
Lukáč Martin GKK
Lukáčová Barbora MatFyz
Makúch Martin MatFyz
Masarovič Július Taogo
Matis Matúš GKK
Mesárošová Petra (9.5) MatFyz
Neubauer Jozef Taogo
Ondrejovič Paľko MatFyz
Ondrejovič Pavel MatFyz
Ondrejovičová Táňa MatFyz
Oravec Ivan Taogo
Palenčár Laco GKK
Papp Márton GKK
Papp Szilárd GKK
Papp Szilárd Mihály GKK
Pardo Adam Tengen
Pardo Ema Tengen
Pardo Enric Tengen
Pardo Vive Tengen
Pavliščík Ľuboš Taogo
Podbiol Krzyzstof (10.5) Taogo
Poliak Jaroslav Tengen
Poliak Michal Tengen
Poliak Miroslav Tengen
Poliaková Beata Tengen
Poliaková Katarína Tengen
Riabov Alexander GKK
Riabová Rebeka GKK
Sabo Štefan 361!
Seman Damián GKK
Seman Karol GKK
Seman Oliver GKK
Schmotzer Radovan GKK
Smolárik Marek (8.3) GKK
Smolárik Oto GKK
Smolárik Peter GKK
Smoláriková Viera GKK
Strelka Martin Taogo
Strelková Alžbeta Taogo
Stupák Ján GKK
Šarik Adam GKK
Šariková Anna GKK
Škapincová Mária GKK
Šmíd Miroslav (4.5) Taogo
Štelbacký Mojmír GKK
Šušlík Braňo Taogo
Švec Ivo MatFyz
Takáč Juraj MatFyz
Takáčová Alica MatFyz
Takáčová Gréta MatFyz
Takáčová Lucia MatFyz
Truchan Matúš GKK
Truchan Mikuláš GKK
Truchan Richard GKK
Truchanová Renata GKK
Urbaník Stanislav GKK
Vojteková Lenka GKK
Vyletel Lukáš (11.4) 361!
Waczulík Juraj MatFyz
Waczulík Oliver MatFyz
Waczulíková Kristína MatFyz
Weigmann Arwed GKK