Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2019

(posledná aktualizácia 30.9.2019)

 

 

Dátum

Meno

Klub

27.09.2019

Ambriško Jozef

GKK

27.09.2019

Ambrišková Denisa

GKK

31.07.2019

Barok Ivan

Taogo

08.06.2019

Baroková Alexandra

Taogo

16.03.2019

Beck Tibor

Tengen

27.09.2019

Berkyová Tereza

GKK

31.07.2019

Bodiš Miroslav

Tengen

08.06.2019

Brojo Roman

Tengen

08.06.2019

Bukovská Anežka

Matfyz

08.06.2019

Cafourek Petr

Matfyz

16.03.2019

Djubek Boris

361!

08.06.2019

Effenberg Alfred

Taogo

27.09.2019

Fajta Michal

361!

27.09.2019

Fučík Daniel

Matfyz

27.09.2019

Fučíková Miriam

Matfyz

27.09.2019

Fulle Marek

361!

27.09.2019

Gruska Jonáš

Tengen

27.09.2019

Gubáš Xaver

Matfyz

27.09.2019

Hedvig Juraj

GKK

27.09.2019

Hedvigová Kamila

GKK

27.09.2019

Hedvigová Lujza

 GKK

08.06.2019

Hoľa Michal

Tengen

16.03.2019

Hrdina Dominik

Matfyz

16.03.2019

Hrdina Marián

Matfyz

22.05.2019

Hrdinová Ľubica

Matfyz

27.09.2019

Hrdinová Veronika

Matfyz

27.09.2019

Hynek Michal

GKK

27.09.2019

Chalmovianská Adela

361!

27.09.2019

Chalmovianská Jana

361!

27.09.2019

Chalmovianská Michala

361!

27.09.2019

Chalmovianský Pavel

361!

22.01.2019

Jadroň Milan

Taogo

08.06.2019

Kachyňa Ondřej

Matfyz

27.09.2019

Knap Peter

GKK

05.08.2019

Kollárik Peter

Taogo

27.09.2019

Kondáš Rastislav

 GKK

27.09.2019

Kondášová Viktória

GKK

31.08.2019

Kostolanská Jana

Taogo

16.03.2019

Kostolanský Miroslav

Taogo

16.03.2019

Kráľ Maroš

GKK

27.09.2019

Králik Ján (ml.)

GKK

27.09.2019

Králik Ján (st.)

GKK

27.09.2019

Králik Michal

GKK

18.01.2019

Králik Ondrej

GKK

18.01.2019

Králik Slavomír

GKK

27.09.2019

Králiková Jana

GKK

18.01.2019

Králiková Zuzana

GKK

25.09.2019

Križan Dominik

Tengen

25.09.2019

Križan Jakub

Tengen

31.07.2019

Križan Matúš

Tengen

25.09.2019

Križan Miloš

Tengen

08.06.2019

Kruml Ondřej

Matfyz

06.05.2019

Krušina Rudolf

Matfyz

27.09.2019

Lacko Adrián

GKK

27.09.2019

Laššák Vlado

MatFyz

27.09.2019

Laššáková Vladimíra

MatFyz

08.06.2019

Lichtner Marek

Taogo

16.03.2019

Lisá Soňa

Matfyz

16.03.2019

Lisý Daniel

MatFyz

16.03.2019

Lisý Ján

MatFyz

16.03.2019

Lisý Pavol ml.

MatFyz

16.03.2019

Lisý Pavol st.

MatFyz

27.09.2019

Lovasová Štefánia

Tengen

16.03.2019

Lukáč Martin

GKK

16.03.2019

Maček Patrik

361!

27.09.2019

Makúch Martin

MatFyz

27.09.2019

Marušinec Michal

361!

16.03.2019

Masarovič Július

Taogo

27.09.2019

Maťaše Juraj

Tengen

27.09.2019

Mátis Matúš

MatFyz

08.06.2019

Matulík Jakub

Taogo

10.09.2019

Meier Robert

Tengen

16.03.2019

Mesárošová Petra

MatFyz

05.08.2019

Neubauer Jozef

Taogo

27.09.2019

Ondrejovič Pavel

Matfyz

27.09.2019

Ondrejovič Pavel

Matfyz

27.09.2019

Ondrejovičová Táňa

Matfyz

22.01.2019

Oravec Ivan

Taogo

08.06.2019

Paar Kurt

Tengen

18.01.2019

Palenčár Ladislav

GKK

31.07.2019

Pardo Enrique

Tengen

27.09.2019

Paulovič Peter

Taogo

31.08.2019

Pavliščik Ľuboš

Taogo

25.09.2019

Poliak Jaroslav

Tengen

27.09.2019

Poliak Michal

Tengen

07.01.2019

Poliak Miroslav

Tengen

07.01.2019

Poliaková Beáta

Tengen

31.07.2019

Poliaková Katarína

Tengen

08.06.2019

Prokop Jan

Matfyz

19.08.2019

Sabo Štefan

361!

08.06.2019

Sajvaldová Zuzana

Matfyz

31.08.2019

Seibel Saskia

Taogo

27.09.2019

Seidler David

Matfyz

27.09.2019

Smolárik Ľubomír

GKK

27.09.2019

Smolárik Marek

GKK

27.09.2019

Smolárik Oto

GKK

28.02.2019

Smolárik Peter

GKK

27.09.2019

Smoláriková Katarína

GKK

27.09.2019

Smoláriková Marcela

GKK

27.09.2019

Smoláriková Silvia

GKK

10.04.2019

Smoláriková Viera

GKK

08.06.2019

Sokol Vojtěch

Matfyz

22.01.2019

Strelka Martin

Taogo

22.01.2019

Strelková Alžbeta

Taogo

16.03.2019

Šmíd Miroslav

Taogo

20.09.2019

Šmídová Katarína

Taogo

19.08.2019

Šmídová Veronika

Taogo

18.01.2019

Štelbacká Dominika

GKK

18.01.2019

Štelbacký Mojmír

GKK

16.03.2019

Šušlík Branislav

Taogo

08.06.2019

Švec Ivo

Matfyz

27.09.2019

Takáč Juraj

Matfyz

27.09.2019

Takáčová Gréta

Matfyz

27.09.2019

Takáčová Lucia

Matfyz

21.01.2019

Truchan Matúš

GKK

21.01.2019

Truchan Mikuláš

GKK

21.01.2019

Truchan Richard

GKK

21.01.2019

Truchanová Renáta

GKK

28.01.2019

Urbaník Stanislav

GKK

27.09.2019

Vaško Miroslav

Matfyz

11.07.2019

Virág Ladislav

GKK

11.07.2019

Virág Michal

GKK

11.07.2019

Virágová Petra

GKK

16.03.2019

Vyletel Lukáš

361!

16.03.2019

Waczulík Juraj

Matfyz

16.03.2019

Waczulík Oliver

Matfyz

16.03.2019

Waczulíková Barbora

Matfyz

16.03.2019

Waczulíková Kristína

Matfyz

08.06.2019

Zbožínek Štěpán

Matfyz