Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. 

Výbor SAG schválil pridelenie dotácií iba platiacim členom. V rámci možností rozpočtu maximálnu dotáciu dostanú iba členovia so zaplateným členským do konca januára. Po tomto termíne bude dotácia platiacim členom znížená o 20%. Podrobnosti si pozrite na Zápisnica VV 6/2021 (8.12.2021).

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2021

(posledná aktualizácia 22.9.2021)

  

Dátum Meno Klub
22.1.2021 Poliak Miroslav Tengen
22.1.2021 Tengen, go klub Tengen
22.1.2021 Poliaková Katarína Tengen
22.1.2021 Poliaková Beáta Tengen
22.1.2021 Bodiš Miroslav Tengen
22.1.2021 Poliak Jaroslav Tengen
22.1.2021 Poliak Michal Tengen
22.1.2021 Križan Matúš Tengen
22.1.2021 Križan Miloš Tengen
27.1.2021 Králik Slavomír GKK
27.1.2021 Krliková Zuzana GKK
27.1.2021 Králik Ondrej GKK
27.1.2021 Králiková Jana GKK
27.1.2021 Urbaník Stanislav GKK
9.2.2021 Vyletel Lukáš 361
15.2.2021 Masarovič Július Taogo
15.2.2021 Taogo, go klub Taogo
15.2.2021 Faltan Michal Taogo
1.3.2021 Strelka Martin Taogo
1.3.2021 Strelková Alžbeta Taogo
4.3.2021 Olexa Igor Matfyz
5.3.2021 Truchan Mikuláš GKK
5.3.2021 Truchanová Renáta GKK
5.3.2021 Truchan Richard GKK
5.3.2021 Truchan Matúš GKK
8.3.2021 Kráľ Maroš GKK
9.3.2021 Palenčár Ladislav GKK
10.3.2021 Weigmann Arved Ben GKK
15.3.2021 Jadroň Milan Taogo
22.3.2021 Šušlík Braňo Taogo
30.3.2021 Neubauer Jozef Taogo
14.4.2021 Hedvig Juraj GKK
14.4.2021 Hedvigová Lujza GKK
14.4.2021 Ambriško Jozef GKK
14.4.2021 Ambrišková Denisa GKK
14.4.2021 GKK, go klub GKK
14.4.2021 Dovčík Boris GKK
14.4.2021 Kráľ Juraj GKK
14.4.2021 Kráľová Johana GKK
14.4.2021 Kráľ Juraj, ml GKK
14.4.2021 Kráľ Juraj, najml GKK
14.4.2021 Kráľová Martina GKK
14.4.2021 Kostolanský Miroslav Taogo
14.4.2021 Kostolanská Jana Taogo
21.4.2021 Seman Oliver GKK
23.4.2021 Oravec Ivan Taogo
26.4.2021 Smolárik Peter GKK
20.5.2021 Hrdinová Ľubica Matfyz
20.5.2021 Hrdinová Veronika Matfyz
20.5.2021 Hrdina Marián Matfyz
20.5.2021 Hrdina Dominik Matfyz
21.5.2021 Dovčík Dominik GKK
27.5.2021 Almáši Michal GKK
27.5.2021 Almáši Pavol GKK
27.5.2021 Makúch Martin Matfyz
28.5.2021 Ďurík Juraj Taogo
28.5.2021 Seman Damian GKK
28.5.2021 Baker Pavol GKK
28.5.2021 Baker Marcel GKK
28.5.2021 Bakerová Mária GKK
3.6.2021 Šmíd Miroslav Taogo
3.6.2021 Šmídová Veronika Taogo
3.6.2021 Šmídová Katarína Taogo
3.6.2021 Barok Ivan Taogo
3.6.2021 Baroková Alexandra Taogo
9.6.2021 Takáč Juraj Matfyz
9.6.2021 Takáčová Alica Matfyz
9.6.2021 Takáčová Grétka Matfyz
9.6.2021 Takáčová Lucia Matfyz
11.6.2021 Škapincová Mária GKK
14.6.2021 Smoláriková Vierka GKK
15.6.2021 Papp Mihály GKK
15.6.2021 Papp Márton GKK
15.6.2021 Papp Szilárd GKK
16.6.2021 Gubáš Xaver Matfyz
23.6.2021 Smolárik Marek GKK
23.6.2021 Smoláriková Katarína GKK
23.6.2021 Waczulík Oliver Matfyz
23.6.2021 Waczulík Juraj Matfyz
23.6.2021 Waczulíková Kristína Matfyz
23.6.2021 Lukáč Martin Matfyz
23.6.2021 Waczulíková Barbora Matfyz
23.6.2021 Beck Tibor Matfyz
23.6.2021 Králik Michal GKK
23.6.2021 Kollárová Viktória GKK
23.6.2021 Lisý Pavol Matfyz
23.6.2021 Lisá Soňa Matfyz
26.6.2021 Matfyz, go klub Matfyz
12.8.2021 Švec Ivo Matfyz
26.8.2021 Kachyňa Ondrej Matfyz
26.8.2021 Pavliščík Ľuboš Taogo
26.8.2021 Lisý Pavol, st Vlky
26.8.2021 Lisý Ján Vlky
26.8.2021 Lisý Daniel Vlky
26.8.2021 Mesarošová Petra Vlky