Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2018

(posledná aktualizácia 3.5.2018)

 

Dátum Meno Klub
25.01.2018 Ambriško Jozef GKK
10.03.2018 Beck Tibor xxx
10.03.2018 Djubek Boris TaoGo
10.03.2018 Ďurík Juraj xxx
10.03.2018 Hošová Karin xxx
10.03.2018 Hrdina Marián xxx
10.03.2018 Hrdina Dominik xxx
01.02.2018 Jadroň Milan Lokomotíva
10.03.2018 Kostolanský Miroslav Lokomotíva
10.03.2018 Kráľ Maroš GKK
28.04.2018 Králik Michal GKK
25.01.2018 Králik Ondrej GKK
25.01.2018 Králik Slavomír GKK
25.01.2018 Králiková Zuzana GKK
26.01.2018 Lacko Adrián GKK
10.03.2018 Lisá Soňa GKK
10.03.2018 Lisý Daniel xxx
10.03.2018 Lisý Ján xxx
10.03.2018 Lisý Pavol ml. xxx
10.03.2018 Lisý Pavol st. xxx
25.01.2018 Lukáč Martin xxx
10.03.2018 Masarovič Július TaoGo
10.03.2018 Mesárošová Petra xxx
24.01.2018 Oravec Ivan xxx
25.01.2018 Palenčár Ladislav GKK
09.03.2018 Poliak Miroslav Tengen
09.03.2018 Poliaková Beata Tengen
24.01.2018 Smolárik Peter GKK
10.03.2018 Smoláriková Silvia GKK
21.01.2018 Strelka Martin Lokomotíva
21.01.2018 Strelková Alžbeta Lokomotíva
25.04.2018 Šmíd Miroslav xxx
25.01.2018 Štelbacká Dominika GKK
25.01.2018 Štelbacký Mojmír GKK
10.03.2018 Šušlík Branislav TaoGo
12.03.2018 Švec Ivo Matfyz
27.02.2018 Truchan Mikuláš GKK
28.04.2018 Truchan  Matúš GKK
28.04.2018 Truchan Richard GKK
27.02.2018 Truchanová Renata GKK
29.01.2018 Urbaník Stanislav GKK
29.01.2018 Virág Ladislav GKK
29.01.2018 Virágová Petra GKK
10.03.2018 Waczulík Juraj Matfyz
10.03.2018 Waczulík Oliver Matfyz
10.03.2018 Waczulíková Barbora Matfyz
10.03.2018 Waczulíková Kristína Matfyz
10.03.2018 Záturecký Tomáš TaoGo