Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2020

(posledná aktualizácia 21.6.2020)

 

 

Dátum

Meno

Klub

15.06.2020

Barok Ivan

Taogo

15.06.2020

Baroková Alexandra

Taogo

03.02.2020

Berkyová Tereza

GKK

28.01.2020

Bodiš Miroslav

Tengen

03.02.2020

Djubek Boris

361!

09.01.2020

Dovčík Boris

GKK

28.05.2020

Ďurík Juraj

xxx

26.05.2020

Hedvig Juraj

GKK

26.05.2020

Hedvigová Lujza

 GKK

03.02.2020

Hynek Michal

GKK

28.01.2020

Jadroň Milan

Taogo

03.02.2020

Kráľ Juraj najml.

GKK

28.05.2020

Kráľ Maroš

GKK

03.02.2020

Kráľová Johana

GKK

03.02.2020

Králik Ján (ml.)

GKK

20.01.2020

Králik Michal

GKK

21.01.2020

Králik Ondrej

GKK

21.01.2020

Králik Slavomír

GKK

21.01.2020

Králiková Jana

GKK

21.01.2020

Králiková Zuzana

GKK

28.01.2020

Križan Matúš

Tengen

28.01.2020

Križan Miloš

Tengen

01.06.2020

Lisá Soňa

Matfyz

01.06.2020

Lisý Pavol ml.

MatFyz

03.06.2020

Masarovič Július

Taogo

03.02.2020

Neubauer Jozef

Taogo

11.02.2020

Oravec Ivan

Taogo

03.02.2020

Palenčár Ladislav

GKK

28.01.2020

Poliak Jaroslav

Tengen

28.01.2020

Poliak Michal

Tengen

28.01.2020

Poliak Miroslav

Tengen

28.01.2020

Poliaková Beáta

Tengen

28.01.2020

Poliaková Katarína

Tengen

11.06.2020

Smolárik Peter

GKK

03.02.2020

Strelka Martin

Taogo

15.06.2020

Šmíd Miroslav

Taogo

15.06.2020

Šmídová Katarína

Taogo

15.06.2020

Šmídová Veronika

Taogo

03.02.2020

Štelbacká Martina

GKK

03.02.2020

Štelbacký Mojmír

GKK

15.01.2020

Stupák Ján

GKK

27.01.2020

Truchan Matúš

GKK

27.01.2020

Truchan Mikuláš

GKK

27.01.2020

Truchan Richard

GKK

27.01.2020

Truchanová Renáta

GKK

24.01.2020

Urbaník Stanislav

GKK

01.04.2020

Waczulík Juraj

Matfyz

01.04.2020

Waczulík Oliver

Matfyz

01.04.2020

Waczulíková Barbora

Matfyz

01.04.2020

Waczulíková Kristína

Matfyz

04.06.2020

GO klub Taogo

Taogo