Zápis výboru 1/2016


Z elektronického hlasovania Výboru SAG, konaného 24.-25.6.2016,

Zúčastnení: M. Poliak, J.Waczulík, M.Jadroň, S.Králik. Pavol Lisý st.

1. Výbor schválil nomináciu M. Jadroňa na 11. KPMC v Buan, J. Korea 3.-9.9.2016
2. Výbor schválil nomináciu Z. Králikovej a M. Jadroňa na MS Pairgo 3.-4.12.2016 v Tokyu, Japonsko.

Zapísal
Miroslav Poliak