Zápis výboru 18/2016


Zo zasadania výboru SAG, konaného 6.5.2016, v Látkach,  Areál športov (penzión Kerametal). Prítomní: M. Poliak, J.Waczulík, M.Jadroň, S.Králik

 

1. Výbor schválil nomináciu M.Poliaka na MSa vo Wuxi, Čína 3.-10.6.2016.
2. Výbor rozhodol o skartovaní účtovných dokladov starších ako 10 rokov, do roku 2005 vrátane.
3. Výbor prejednal situáciu ohľadne skladu (pravdepodobne do troch mesiacov sa prevedie sklad z MRAMORu na Račiansku 66 (J. Ďurík).
4. Výbor schválil pravidlá účasti na medzinárodných podujatiach (ženy, MEJ U12, U16, U20, dospelí)
    Muži podľa existujúcej Tauľky VSP.

    Ženy podľa výsledkov na posledných MSRž platných v čase uzatvorenia nominácie, minimálny rating 1000 bodov, potom nasledujú aktívne ženy podľa ratingu.

    Pairgo podľa výsledkov na posledných MSR pairgo platných v čase uzatvorenia nominácie, minimálny priemerný rating dvojice 1000 bodov, potom nasledujú aktívne páry podľa ratingu.

    Juniori, -ky U12, U16, U20 podľa výsledkov na MSRJ, potom podľa ratingu.

    Za aktívneho hráča sa považuje ten, ktorý sa nachádza na stránke http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=SK&dgob=false 

Reprezentanti môžu byť len so zaplateným členským v príslušnom roku.

zapísal: M. Poliak,
prezident SAG