Pravidlá udeľovania dotácií pre juniorov

uverejnil:Lukas Vyletel 15.02.2016 | kategória:Všeobecné

1. Podpora sa týka mládeže, ktorá sa môže v príslušnom roku zúčastniť na MEJ v niektorej z kategórii U12, U16, U20.

2. Podpora sa týka turnajov zaradených do GPS a turnajov ME, mimo turnajov, kde je vyčlenená vyššia dotácia*.

3. Dotácia určená v rozpočte** sa navýši o prípadné nevyčerpané prostriedky z turnajov, kde je vyčlenená vyššia dotácia*.

4. Limit na akciu (1 turnaj) je 50 €. (netýka sa MSR, SFG)

5. Limit na hráča na akcii je 30 € (netýka sa MSR, SFG)

6. Hráčovi sa preplácajú náklady na dopravu (náklady sú znížené o prepravné za cestu, na ktorej mohli použiť bezplatnú prepravu), na ubytovanie do výšky najlacnejšieho ponúkaného ubytovania a na štartovné.

7. Príspevky pre doprovod k hráčovi nie sú.

8. Výpočet príspevku:

    8.1 - zistí sa celková dotácia na turnaje = D

    8.2 - zistí sa počet turnajov, na ktoré sa príspevok rozdeľuje = P

    8.3 - zistia sa požadované náklady mládeže na jednotlivé turnaje N1, N2 ..... Np

    8.4 - zistí sa, či niekde platí Nx D/P

    8.5 - ak áno, vyplatia sa príspevky na tieto turnaje, max. 30 € na osobu, max. 50 € na turnaj (príspevok sa vypláca do výšky uznaných nákladov), vyradia sa tieto turnaje z výpočtu a pokračuje sa bodom 8.1, ak nie, pokračuje sa bodom 8.6.

    8.6 - vyplatia sa turnaje do výšky D/P pomerne podľa výšky nároku

 

* k bodu 2 a 3 pre rok 2016 - MSR, SFG, MEJ, MEPárov v Brne

** k bodu 3 pre rok 2016 - v rozpočte pre rok 2016 je na dotáciu juniorom vyčlenená čiastka 350 EUR

 

Komentáre:

Takže pre získanie dotácie, nieje potrebné sa umiestniť na jednom z prvých troch miest na MSRJ (ktorejkoľvek kategórie)?
17.03.2016 napísal: Michal Kralik
@Michal Kralik: Tak ako hovoris, umiestnenie na MSRJ nehra rolu. Staci byt junior.
23.03.2016 napísal: Lukas Vyletel


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.