Volebný prejav Juraj Waczulík


Juraj Waczulík

Funkcia: Čen výboru

Obdobie: 2016-2018

Volebný prejav:

GO je mojim celoživotným koníčkom. Hrávam ho už vyše 30 rokov a je pre mňa nevyčerpateľným zdrojom zábavy, oddychu a inšpirácie. Po dvoch rokoch vo funkcii pokladníka SAG sa chcem znovu uchádzať o členstvo vo výbore SAG.

Myslím, že počas uplynulých dvoch rokov sa nám úspešne podarilo skonsolidovať finančnú situáciu SAG pri zachovaní pôvodného množstva súťaží. Po dvoch rokoch pôsobenia súčasného výboru je však jasné, že návrat do obdobia, kedy sa asociácia mohla spoliehať na príspevky z Ministerstva školstva sú nenávratne preč. Preto sa treba v budúcom období sústrediť hlavne na získavanie príjmov z iných zdrojov a pracovať na rozvoji nových aktivít.

Okrem tradičných podujatí musíme podľa môjho názoru začať rozvíjať klubový život, súťaže a vzdelávanie prostredníctvom Internetu, obnoviť prácu s mládežou prostredníctvom krúžkov na školách a snažiť sa o rozšírenie členskej základne a aktivizáciu súčasných členov.

Myslím si tiež, že by sme sa mali uchádzať o zorganizovanie Majstrovstiev Európy v GO, prípadne iných nadnárodných podujatí.

 

 

Juraj Waczulík