Volebný prejav Miroslav Poliak


meno: Miroslav Poliak

funkcia: prezident 

obdobie: Od 7.5.2016 do konania konferencie v roku 2018

volebný prejav:

Kandidujem na funkciu prezidenta SAG na roky 2016 až 2018. 

Prevzal som SAG v kritickom stave, našťastie sme mali dobrý, pracovitý Výbor, s ktorým sme ju ozdravili. Ďakujem všetkým členom Výboru. 

Chcem viesť SAG naďalej ako rešpektovanú na medzinárodnej scéne, riadny člen EGF a IGF, zabezpečovať reprezentáciu na európskych a svetových majstrovstvách.

Na domácej scéne každoročne uskutočniť Majstrovstvá Slovenska vo všetkých kategóriách, pokračovať v turnajoch GPS. 

Budem sa snažiť o rozvoj a propagáciu go v rôznych masmédiách, podporovať  prezentácie go na spoločenských akciách alebo na verejnosti.

Budem hľadať nové formy sponzorstva go. 

Od 1.1.2016 platí nový Zákon o športe a mám záujem, aby sme sa v minimalistickej verzii mu podriadili, aby sme si zachovali nádej na dotácie od MŠVVaŠ. Prvý predpoklad je prijať nové Stanovy.

Dúfam, že s Výborom tieto úlohy splníme.

Miro Poliak