Volebný prejav Milan Jadroň


Meno: Milan Jadron      

obdobie: 2016-2018

Funkcia: člen Výboru

Volebny prejav:

1.       Kandiadujem na člena Výboru z idealistických dôvodov

2.       Budem sa snažiť podporovať účasť juniorov a hráčov na ME juniorov, ME žien a ME pairgo

3.       Budem pomáhať pri vytvorení nového klubu v Bratislave

4.       Budem iniciovať propagáciu go v médiach

5.       Budem pomáhať pri pokračovaní dobrých vzťahov v go komunite

 

Milan Jadroň