Volebný prejav Slavomír Králik


Meno: Slavomír Králik

Funkcia: člen výboru SAG

Obdobie: 2016 – 2018

Volebný prejav:

         Ako dlhoročný funkcionár v rôznych športoch s bohatými skúsenosťami s prácou s mládežou som sa v roku 2012 stal členom výboru SAG, pokračoval aj vo volebnom období 2014 – 2016. Presadzoval som, aby sa aj pri zložitej finančnej situácii zachovala už aj tak veľmi znížená podpora mládeže, organizoval som viaceré akcie na podporu zviditeľňovania hry go, robil nábor nových členov a organizujem akciu SAG – MSR. Spracovávam pre SAG bezplatne z podkladov daňové priznanie a podobné povinnosti vyplývajúce zo zákonov SR.

 

         V tejto práci som ochotný pokračovať aj vo volebnom období 2016 - 2018.