Informácie o čerpaní dotácie


Informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie 6000,- Euro na šport zo štátneho rozpočtu 2019

 Zatiaľ nečerpané.

 

30.6.2019
Účel platby:Celková suma: 0,18, Istina: 0,15, Daň z úrokov: 0,03
0,15 EUR 
17.6.2019
Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky
SK8081800000007000065236
3 000,00 EUR 
31.5.2019
Účel platby:Istina: 0,03
0,03 EUR 
24.5.2019
Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky
SK8081800000007000065236
3 000,00 EUR