Informácie o čerpaní dotácie


Informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie 6000,- Euro na šport zo štátneho rozpočtu 2019

 Vyčerpané.

30.4.2019

Odoslaná platba

výdavky na správu a prevádzku- bankové poplatky (uhradené z BU SAG)                      36854140                    Čekoskovenská Obchodná banka, a.s.       5,64

Priebežný zostatok: 0 EUR

 

31.03.2019

Odoslaná platba

výdavky na správu a prevádzku- bankové poplatky (uhradené z BU SAG)                      36854142                    Čekoskovenská Obchodná banka, a.s.       8,5

Priebežný zostatok:5,64 EUR

 

28.2.2019

Odoslaná platba

výdavky na správu a prevádzku- bankové poplatky (uhradené z BU SAG)                      36854141                    Čekoskovenská Obchodná banka, a.s.       8,5

Priebežný zostatok:14,14 EUR

 

 

31.01.2019

Odoslaná platba

výdavky na správu a prevádzku- bankové poplatky (uhradené z BU SAG)                      36854140                    Čekoskovenská Obchodná banka, a.s.       8,5

Priebežný zostatok:22,64 EUR

 

03.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na ME

Názov: 63rd European Go Congress

Termín: 20.7.-4.8.2019

Miesto - mesto a štát: Bruxelles, Belgicko

Spôsob dopravy: letecky, vlakom a autobusom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1

z toho:

- športovci (+ navádzači): 1

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 0

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Stravné                       Pavol Lisý                   vyúčtovanie cestovných výdavkov              315

Priebežný zostatok:31,14 EUR

 

18.6.2019

Odoslaná platba

Organizácia podujatia:

Slovenský Festival Go 2019

miesto konania: Kamenný Mlyn

termín (od-do): 7.6.-9.6.2019

počet aktívnych účastníkov (napr. 223): 51

počet odpracovaných hodín spolu: 200

hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur: 0

prenájom priestorov, zariadeni a techniky (uhradené z BU SAG)                                    46209174                    RaM - Va s.r.o.          600

Priebežný zostatok:346,14 EUR

 

13.5.2019

Odoslaná platba

Organizácia podujatia:

Majstrovstvá Slovenska v Go 2019

miesto konania: Dudince

termín (od-do): 9.5.-13.5.2019

počet aktívnych účastníkov (napr. 223): 32

počet odpracovaných hodín spolu: 120

hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur: 0

prenájom priestorov (uhradené v hotovosti)                                  36622711                    HOTEL Flora Dudince, s.r.o.                        556,7

Priebežný zostatok:946,14 EUR

 

4.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na ME

Názov : European Youth Championship

Termín: 28.4.-4.5.2019

Miesto - mesto a štát: Moskva, Rusko

Spôsob dopravy: letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 5

z toho:

- športovci (+ navádzači): 4

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 1

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné a stravné   Ladislav Palenčár       vyúčtovanie cestovných výdavkov              654

Priebežný zostatok:1502,84 EUR

 

3.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na ME

Názov : European Youth Championship

Termín: 28.4.-4.5.2019

Miesto - mesto a štát: Moskva, Rusko

Spôsob dopravy: letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 5

z toho:

- športovci (+ navádzači): 4

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 1

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné a stravné   Ladislav Palenčár       vyúčtovanie cestovných výdavkov              981

Priebežný zostatok:2156,84 EUR

 

3.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na ME

Názov: European Pair Go Championship

Termín: 25.5.-26.5.2019

Miesto - mesto a štát : Groningen, Holandsko

Spôsob dopravy: letecky, autobusom  a vlakom

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:2

z toho:

- športovci (+ navádzači): 2

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 0

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné a stravné   Milan Jadroň               vyúčtovanie cestovných výdavkov              283,6

Cestovné a stravné   Zuzana Králiková       vyúčtovanie cestovných výdavkov              309,62

Priebežný zostatok:3137,84 EUR

 

4.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na ME

Názov: European Women's Championship

Termín: 6.9.-8.9.2019

Miesto - mesto a štát: Trier, Nemecko

Spôsob dopravy: letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1

z toho:

- športovci (+ navádzači): 1

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 0

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné                    Zuzana Králiková       vyúčtovanie cestovných výdavkov              199,6

Stravné                       Zuzana Králiková       vyúčtovanie cestovných výdavkov              135

Priebežný zostatok:3731,06 EUR

 

4.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta

Reprezentácia na ME

Názov: European Student Go Championship

Termín: 28.-29.9.2019

Miesto - mesto a štát:Kyjev, Ukraina

Spôsob dopravy: Letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2

z toho:

- športovci (+ navádzači): 2

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 0

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné a stravné   Ondrej Králik              vyúčtovanie cestovných výdavkov              105,6

Cestovné a stravné   Zuzana Králiková       vyúčtovanie cestovných výdavkov              230,45

Priebežný zostatok:2065,66 EUR

 

3.12.2019

Odoslaná platba

Pracovná cesta: Reprezentácia na MS

Názo:v 40th World Amateur Go Championship

Termín: 31.5.-7.6.2019

Miesto - mesto a štát: Tokyo, Japonsko

Spôsob dopravy: Letecky

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1

z toho:

- športovci (+ navádzači): 1

- tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + administratívni pracovníci + lekár + fyzioterapeut + masér + ): 0

- ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 0

Cestovné                    Michal Králik              vyúčtovanie cestovných výdavkov              -524,29

Stravné                       Michal Králik              vyúčtovanie cestovných výdavkov              -74

Priebežný zostatok:4401,71 EUR

 

 

3.12.2019

Odoslaná platba

Finančná odmena športovcovi za 1. miesto na ME- 1000 EUR

i - športovec Pavol Lisý za 1. m. na ME

Priebežný zostatok:5000 EUR 

06.12.2019
Odoslaná platba
ČSOB Podnikateľské konto
SK1875000000004019512688
-6 000,90 EUR
Účel platby: Prevod vyčerpaných prostriedkov na bežný úcet
Priebežný zostatok:0,13 EUR
Názov príjemcu:Slovenská asociácia go
Kód banky/BIC:CEKOSKBX

 

30.11.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,15, Istina: 0,13, Daň z úrokov: 0,02
0,13 EUR
Priebežný zostatok:6 001,03 EUR

 

31.10.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,15, Istina: 0,13, Daň z úrokov: 0,02
0,13 EUR
Priebežný zostatok:6 000,90 EUR

 

30.09.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,15, Istina: 0,13, Daň z úrokov: 0,02
0,13 EUR
Priebežný zostatok:6 000,77 EUR

 

31.08.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,15, Istina: 0,13, Daň z úrokov: 0,02
0,13 EUR
Priebežný zostatok:6 000,64 EUR

 

31.07.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,16, Istina: 0,13, Daň z úrokov: 0,03
0,13 EUR
Priebežný zostatok:6 000,51 EUR

 

30.06.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Celková suma: 0,18, Istina: 0,15, Daň z úrokov: 0,03
0,15 EUR
Priebežný zostatok:6 000,38 EUR

 

17.06.2019
Prijatá platba
Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky
SK8081800000007000065236
3 000,00 EUR
Priebežný zostatok:6 000,23 EUR
Adresa:Stromova 1813 30 Bratislava
Referencia platiteľa:/VS1011/SS/KS0000
Kód banky/BIC:SPSRSKBAXXX

 

31.05.2019
Zaúčtovanie kladných úrokov
Účel platby:Istina: 0,03
0,03 EUR
Priebežný zostatok:3 000,23 EUR

 

24.05.2019
Prijatá platba
Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky
SK8081800000007000065236
3 000,00 EUR