Dokumenty pre rok 2013


Výbor SaG: 

prezident: Martin Lukáč, Vyšný Klátov 129, 044 12 Vyšný Klátov, slovakgo@gmail.com

členovia VV:
Slavomír Králik, Bruselská 13, 040 14 Košice
Miroslav Poliak, Hraničná 11, 821 05 Bratislava
Zuzana Králiková, Bruselská 13, 040 14 Košice
Barbora Lukáčová, Majerníkova 56, 841 04 Bratislava

Revízor: Mikuláš Truchan, Čordákova 39, 04023 Košice

správa webu SaG: Lukáš Vyletel, e-adresa: webmaster@sago.sk

Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov: Volebný poriadok

Kandidáti na členov orgánov

Pozvánka a návrh programu Konferencie

Pravidlá uznášaniaschopnosti Konferencie a Výkonného výboru
Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov SAG s právom hlasovať. Výkonný výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru.

Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny
Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Konferencie je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s právom hlasovať. Na prijatie kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov všetkých členov. Rozhodnutia Výkonného výboru, sú prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru.

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

Klasifikačná komisia

predseda: Ivo Švec, vivi@vivihoadresa.info
členovia: Marián Hrdina, Pavol Lisý st.

Rozhodcovská komisia

predseda: Boris Dovčík
členovia: Ivo Švec, Ondrej Králik

Disciplinárna komisia

predseda: Stanislav Urbaník
členovia: Milan Jadroň, Július Masarovič

Aktuálne platné dokumenty

 

Archív:

Dokumenty z roku: 2024
Dokumenty z roku: 2023
Dokumenty z roku: 2022
Dokumenty z roku: 2021
Dokumenty z roku: 2020
Dokumenty z roku: 2019
Dokumenty z roku: 2018
Dokumenty z roku: 2017
Dokumenty z roku: 2016
Dokumenty z roku: 2015
Dokumenty z roku: 2014
Dokumenty z roku: 2013
Dokumenty z roku: 2012
Dokumenty z roku: 2011
Dokumenty z roku: 2010
Dokumenty z roku: 2009
Dokumenty z roku: 2008
Dokumenty z roku: 2007
Dokumenty z roku: 2006
Dokumenty z roku: 2005
Dokumenty z roku: 2004
Dokumenty z roku: 2003
Dokumenty z roku: 2002
Dokumenty z roku: 2001