Zápis výboru 8/2013

uverejnil:Lukas Vyletel 13.12.2013 | kategória:Všeobecné

Výbor sa uskutočnil dňa 16.11.2013 v Košiciach. Zúčastnili sa ho Slavomír Králik, Ján Milián, Ladislav Palenčár

  1. 1. Termín MSRJ určený na 15. – 16.2.2014 v Košiciach. Organizátor klub KKI Košice. Účastníci majú hradené cestovné vo výške ½ lístok vlakom z plného cestovného pre dospelú osobu. Príspevok na ubytovanie na 1 noc vo výške max 15 € (na základe vyúčtovania).
  2. 2. Laco Palenčár ukončil výpočet dotácií pre kluby za rok 2010 – 2012. Zistenie prijatého členského za roky 2010 – 2012 bude vyčíslené do 30.11.2013. Vyplatenie dotácií za minulé roky bude určené do 15.12.2013.
  3. 3. Konanie MSR 2014 bolo odsúhlasené v hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici v termíne 7.-11-5.2014. Cena ubytovania s raňajkami 19€ / osoba / noc. Príspevky pre hráčov: Hráči Super group s ratingom od 2050 (spravidla danoví hráči) majú hradené cestovné a 3x príspevok na ubytovanie vo výške 13,50 € (40,50 €), hráči s ratingom od 1950 – 2049 (spravidla 1k) 2x príspevok na ubytovanie vo výške 13,50 € (27 €), ostatní 1x príspevok na ubytovanie s raňajkami vo výške 13,50 €. Podmienkou je členstvo v SAG, zaplatené členské do SAG a odohranie všetkých kôl.

V Košiciach 17.11.2013

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.