Zápis výboru 9/2013

uverejnil:Lukas Vyletel 06.01.2014 | kategória:Všeobecné
Výbor sa uskutočnil v dňoch 26.-27. decembra 2013 formou mailového hlasovania. Zúčastnili sa ho Monika Černíková, Slavomír Králik, Ján Milián, Ladislav Palenčár

Zapísala: Monika Černíková

1) Výbor SAG schválil zmenu klasifikačného poriadku.


V Bratislave 27. decembra 2013
 
 

Príloha: Klasifikačný poriadok

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.