Zápis výboru 5/2013

uverejnil:Lukas Vyletel 14.02.2013 | kategória:Všeobecné
Výbor sa uskutočnil v dňoch 8.-17. januára 2013 formou mailového hlasovania.. Zúčastnili sa ho Marek Fűlle, Monika Černíková, Slavomír Králik, Ján Milián, Ladislav Palenčár

Zapísal: Laco Palenčár

1) Výbor SAG schválil zmenu propozícií GPS.
2) Výbor SAG prideľuje MSR juniorov 2013 klubu Kirin Ki-in Košice
3) Výbor SAG schválil zmenu výšky kompenzačnej dotácie pre hráčov z KE na turnaje v ČR zaradených do GPS(Mikulov, Blansko). Výška dotácie na Mikulov je 22,-EUR/osoba, na Blansko 17,-EUR/osoba


V Poráči 17. januára 2013
 
 

Príloha: Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.