Zápis výboru 5/2016


Z mailového hlasovania Výboru SAG, konaného od 5.12. do 16.12.2016

Zúcastnení: M. Poliak, J.Waczulík, M.Jadron, Pavol Lisý st., S.Králik.

1. EGF ešte v novembri rozhodol tesným hlasovaním, že budúci Kongres v roku  2017 bude v Soci, Rusku. Druhým kandidátom bol Oberhof v Nemecku. Na velký protest, najmä hrácov zo západnej Európy, EGF rozhodlo o novom mailovom hlasovaní (názore) všetkých clenských štátov EGF. Z EGF prišla žiadost na vyjadrenie sa k danej téme do 19.12.2017. Výbor sa priklonil v hlasovaní v pomere 4:1 za Soči.

Zapísal

Miroslav Poliak