Zápis výboru 17/2015

uverejnil:Lukas Vyletel 28.02.2016 | kategória:Všeobecné

Zasadanie výboru sa uskutočnilo 11.2.2015 na turnaji Vítanie Nového Čínskeho roku v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Lukáš Vyletel, Milan Jadroň a Slavomír Králik (emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Juraj Waczulík predložil výboru SAG údaje o hospodárení v roku 2015. Výbor SAG vzal tieto údaje na vedomie.

  2. Výbor SAG schválil pravidlá pre dotácie juniorov. Na túto položku vyčlenil výbor SAG v rozpočte na rok 2016 sumu 350 EUR.

 

Zapísal Lukáš Vyletel

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.