Slovenský Festival GO 2019 07.06.2019 - 09.06.2019


Vážení priatelia Go,

Slovenský Festival Go bude ako už tradične na Kamennom Mlyne. Tento rok však trochu v skoršom termíne  (možnosť príchodu vo štvrtok 6.6.2019). Program plánujeme ako obvykle, podrobnosti zverejníme najneskôr do konca marca.

Za organizačný výbor

Juraj Waczulík

 

 

Dear Go friends, 

Slovak Go festival will be as usually organized on Kamenny Mlyn, but this year a bit sooner (arrival on Thursday June 6th). Venue program will be traditional, and details announced till the end of March.

on behalf of the Organizing Committee

Juraj Waczulik

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.