Pravidlá MSR párov a MSR rengo


Otvorené majstrovstvá Slovenska v Rengo

 

 • Minimálny počet účastníkov je 3, súťažiť môžu aj zahraničné tímy. Majstrovstvá v Rengo sa hrajú ako trojkolový turnaj.

 • Účastníci Majstrovstiev Slovenska v párovom Go sú zároveň účastníkmi Majstrovstiev v Rengo.

 • Osem tímov s najvyšším ratingom vytvorí top skupinu s najvyšším McMahon koeficientom.

 • Rating tímu sa vypočíta ako súčet ratingov členov tímu delené dvoma.

 • Zvyšným účastníkom pridelí organizátor McMahon koeficient podľa ich triedy, ktorá sa stanoví obvyklým spôsobom na základe ratingu tímu. Koeficient konkrétneho páru mimo top skupiny je nižší o rovnaký počet bodov ako je rozdiel triedy najslabšieho páru v top skupine a triedy daného páru.

 • Párovanie prebieha obvyklým spôsobom, aký sa používa pre McMahon turnaje s výnimkou špeciálnych pravidiel pre párovanie párov, ktoré sa aplikujú ako prvé. (Viď pravidlá pre Majstrovstvá Slovenska v párovom Go.)

 • Umiestnenie tímov v turnaji Rengo sa určí s použitím nasledovných kritérií (v uvedenom poradí):

  •  McMahon koeficient

  •  Súčet McMahon koeficientov všetkých súperov

  •  Súčet súčtu McMahon koeficientov všetkých súperov

 

Majstrovstvá Slovenska v párovom Go

 

Všeobecné pravidlá

 • Majstrovstvá sa hrajú v rámci turnaja Rengo, ak sa prihlásia aspoň 3 páry. Sú uzavreté pre zahraničných účastníkov.

 • Každý pár dostane poradové číslo podľa svojho ratingu, ktorý sa určí ako súčet ratingov hráčov tvoriacich pár delené dvomi (číslo 1 má najvyšší rating). Pri rovnosti ratingov sa poradie určí losom (náhodne).

 • Použije sa KO hrací systém v závislosti na počte účastníkov s predkolom, v rámci ktorého sa zredukuje počet párov na 4 alebo 8.

 • Páry, ktoré nehrajú predkolo, nesmú hrať proti iným párom, ináč sú štandardne losované v rámci Rengo.

 • Poradie sa stanoví nasledovne:

  • Víťazom je pár, ktorý vyhrá finále KO systému.

  • Na druhom mieste sa umiestni pár, ktorý vo finále prehral.

  • O tretie miesto zohrajú zápas páry, ktoré vypadli v semifinále.

 

Pravidlá párovania:

3 účastníci

 • V jednotlivých kolách hrajú vždy dva páry proti sebe. Tretí pár sa losuje bez špeciálnych pravidiel v rámci Rengo.

 • Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí vyšší rating a v prípade jeho rovnosti lós.

4 účastníci

 • V prvom kole hrajú dva a dva páry proti sebe. 1. s 3. a 2. so 4.

 • V druhom kole hrajú proti sebe víťazné páry a porazené páry z prvého kola.

 • V treťom kole nie sú žiadne špeciálne pravidlá pre losovanie párov.

5 účastníci

 • V prvom kole hrá 4. a 5. pár o postup do KO systému pre 4 účastníkov. Ostaté páry sa nalosujú podľa pravidiel Rengo s tým, že nemôžu hrať proti inému páru.

 • V druhom a treťom kole odohrajú páry (1.,2.,3. a víťaz predkola) zápasy obdobne ako je to stanovené v prípade 4 účastníkov.

6 účastníci

 • V prvom kole hrá 3. s 5. a 4. so 6. o postup do pavúka pre 4 účastníkov.

 • V druhom a treťom kole odohrajú páry (1.,2. a víťazi predkola) zápasy obdobne ako je to stanovené v prípade 4 účastníkov.

7 účastníci

 • V prvom kole hrá 2. s 5. 3. so 6. a 4. so 7. o postup do pavúka pre 4 účastníkov.

 • V druhom a treťom kole odohrajú páry (1. a víťazi predkola) zápasy obdobne ako je to stanovené v prípade 4 účastníkov.

8 účastníci

 • Odohrá sa klasický KO systém pre 8 účastníkov, pričom páry ktoré prehrajú sa ďalej losujú podľa pravidiel Rengo (s výnimkou posledného kola, keď sa hrá zápas o tretie miesto).

9 až 16 účastníkov

 • V rámci prvého kola odohrajú najslabšie páry klasifikáciu na postup do KO systému pre 8 účastníkov.

 • Každý pár čo prehrá v rámci 8-pavúka sa ďalej losuje podľa pravidiel Rengo.

 • Finále párov a zápas o tretie miesto sa odohrá po skončení turnaja Rengo.