European Women Go Championship 14.09.2024 - 15.09.2024


Information about the tournament are published directly on the webpage of the tournament: https://ewgc.sago.sk/

Informácie o turnaje sú zverejnené priamo na stránke turnaja: https://ewgc.sago.sk/

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.