Majstrovstvá Slovenska Go 2024 08.05.2024 - 12.05.2024


Slovenská asociácia go

usporiada

pod záštitou starostu obce Heľpa

Miroslava Lilka

Majstrovstvá Slovenska 2024

v doskovej hre go

XXXIII. ročník

v dňoch

8. mája - 12. mája 2024

streda – nedeľa

 

Miesto konania: hotel Heľpa, Hlavná 65,Heľpa

Hrací systém: na stránke SAG – výbor dokumenty – pravidlá MSR v go

Hlavná kategória (MSR 19x19): otvorené pre hráčov s občianstvom SR, 7 kôl, rovné partie
Super group čas 2 x 70 ́+ 30“ ťah, ostatní 2 x 90’, byoyomi 30’’, komi 6 a 1⁄2 bodu. Top group podľa použitých hodín.
Pozn.: pre kvalifikáciu do Super group je kvalifikačný limit 2. kyu dosiahnutý kedykoľvek počas roka od MSR 2023 do MSR 2024.

MSR 9x9: čas 2 x 15’, bez byoyomi, rovné partie, komi 51⁄2 bodu.

MSR Rapid go: čas 2 x 25’, byoyomi 10 ́ ́, rovné partie, komi 61⁄2 bodu.

MSR U12,U16,U20: EGF pravidlá, európsko - japonské, čas 2 x 60’, byoyomi 3 x 30’’ rovné partie komi 6 a 1⁄2 bodu.
U20 – narodení 1.1.2004 – 31.12.2007
U16 – narodení 1.1.2008 – 31.12.2011
U12 – narodení 1.1.2012 a neskôr
Dátumy a hrací čas môžu byť upravené podľa MEJ 2024 v Hamburgu

Štartovné:
MSR, Grand Prix Slovenska – 19x19 20 €
Člen SAG – zaplatené členské pre rok 2024 16 €
Študenti 10 €
Mládež do 12 rokov vrátane 8 €
20 k – 30 k zľava 2 €
MSR 9 x 9 5 €
MSR Rapid go 19 x 19 5 €
MSR U12, U16, U20 5 €
Záväzné prihlásenie po 31.3.2024 príplatok 5 €

Ceny:
MSR 19 x 19 putovný pohár, 3 medaily
1. – 8. miesto 150 €, 120 €, 100 €, 70 €, 50 €, 40 €, 30 €, 20 €
za 7, 6 a 5 bodov 50 €, 30 €, 20 €

MSR 9 x 9, Rapid go 19 x 19 3 medaily
1. – 3. miesto 45 €, 30 €, 15 €

MSR U12, MSR U16, MSR U20 po 3 medaily
1. – 3. miesto vyzbierané štartovné 15 €/ 10 €/ 5 €

Prihlášky: na turnaj a záväzné ubytovanie zasielajte do 31.3.2024
0903 314 694, e-mail: kralikslavomir@gmail.com
Platba na účet v ČSOB: SK31 7500 0000 0040 0220 0282.

Záväzná prihláška je potvrdená zaplatením štartovného na účet. 
(pri neúčasti sa štartovné nevracia, mimo vyššej moci – karanténa, nemocnica, Covid – 19 s doloženým potvrdením)

Ubytovanie:
s plnou penziou na 4 noci (skupinová cena), od 12 rokov 150 € / pobyt
dieťa do 12 rokov (polovičné porcie stravy) 120 € / pobyt

Wellness: soľná jaskyňa, sauna, bazén 15 € / 2 hodiny

Bonusy: (Platí pri schválení dotácie zo štátneho rozpočtu)
1. SAG podporí účasť účastníkov na MSR 2024 v sume 120,- €.

Podmienky:
aktívny hráč do 30.9.2024, zaplatené členské do 31.1.2024,
odohrané všetky kolá MSR 19 x 19.

2. V sume 80 € pri zaplatenom členskom po 31.1.2024, alebo 20 €/ noc pri kratšej účasti (podmienka aspoň 1 partia odohraná za deň - platí aj pre MSRJ, Rapid go a 9 x 9).

Body 1 a 2 sa navzájom vylučujú.

3. Pohostenie: 11.5.2024 po konferencii. 

Program:
Streda 8.5.2024
15:00 – 18:30 prezentácia, ubytovanie
18:00 večera
19:00 – 22:30 MSR 19x19, 1. kolo

Štvrtok 9.5.2024
08:00 – 08:45 raňajky
09:00 – 09:20 Slávnostné otvorenie za účasti starostu
09:20 – 12:50 MSR 19x19, 2. kolo
12:30 – 13:15 obed
13:30 – 15:30 MSR 9 x 9 / voľný program hrad Muráň 25 km
15:30 – 18:00 MSRJ / voľný program
18:00 večera
19"00 – 22:30 MSR 19x19, 3. kolo

Piatok 10.5.2024
08:00 – 08:55 raňajky
09:00 – 12:30 MSR 19x19, 4. kolo
12:30 – 13:15 obed
13:15 – 19:00 MSRJ / voľný program
13:15 – 19:00 Rapid go / voľný program prameň
18:00 večera
19:00 – 2230 MSR 19x19, 5. kolo

Sobota 11.5.2024
08:00 – 08:55 raňajky
09:00 – 12:00 voľný program, Bystrianska jaskyňa, vstup o 9:30, autom 34 min
12:00 – 12:50 obed
13:00 – 16:30 MSR 19x19, 6. kolo
16:50 konferencia SAG
19:00 – 02:00 večera s posedením

Nedeľa 12.5.2024
09:00 – 09:55 raňajky
10:00 – 13:30 MSR 19x19, 7. kolo
12:30 – obed
14:30 vyhlásenie výsledkov

Sponzori:
Slovenská asociácia go
Obec Heľpa
Go klub Košice
Martin Strelka
Miroslav Poliak
Stanislav Urbaník 
Ladislav Virág 
Miroslav Šmíd
Milan Jadroň 
Xaver Gubáš
Maroš Kráľ 
Miroslav Kostolanský
Alfred Effenberg
Tibor Beck

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.