Majstrovstvá Slovenska žien 2023 18.02.2023 - 19.02.2023


Slovenská asociácia go

a

Go klub MATFYZ Bratislava

usporiada

Majstrovstvá Slovenska žien 2023

v doskovej hre go

v dňoch

18. februára - 19. februára 2023

sobota – nedeľa

 

Miesto konania: Bernolákovo, Nálepkova 37

Termín: 18.2. – 19.2.2023

Riaditeľ turnaja: Marián Hrdina

Organizačný výbor: Ľubica Hrdinová, Lucia Takáčová

Hlavný rozhodca: Ivo Švec

Tech. zabezpečenie: Marián Hrdina

Hrací systém: japonské pravdlá, hrací čas 60 minút + byoyomi 3 x 30´´, komi 6,5

Štartovné: 8 €

Ceny:
3 medaile
1. – 3. miesto vyzbierané štartovné 50% / 30% / 20%

Prihlášky:
na turnaj a záujem o ubytovanie zasielajte do 10.2.2023
tel: 0902900121

e-mail: hrdinovalu@gmail.com

Ubytovanie:
pre mimobratislavské hráčky je možné zabezpečiť ubytovanie v mieste konania turnaja – v súkromí; záujem je potrebné uviesť do prihlášky; kapacita ubytovania v mieste konania turnaja je limitovaná, v prípade väčšieho záujmu bude ubytovanie riešené v komerčnom zariadení.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.