Zápis výboru 6/2002


- Zápis č.6

Zo zasadania výboru SAG, konaného 26.10.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, I. Oravec.

1. Výbor poveril Go klub Lokomotíva Bratislava a Martina Strelku
zorganizovaním Majstrovstiev Slovenska párov 2002 v Dome športu, v dňoch
26.-27.10.2002.

V Bratislave 26. 10. 2002
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG