Zápis výboru 1/2002


Zápis č. 1


Zo zasadania výboru SAG, konaného 5.5.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec, J. Milián.

1. Výbor schválil preplatenie zálohy pre 6 reprezentantov na ME v 
  Zágrebe.
2. Výbor vypisuje nový ročník výkonnostnej súťaže juniorov s trvaním
  do budúcich majstrovstiev Slovenska. Podmienky sú v prílohe.


V Bratislave 5.5.2002
				Schválil: M. Strelka, prezident SAG

Príloha k zápisu č. 1

Pravidlá výkonnostnej súťaže juniorov

1. súťaž je organizovaná pre členov SAG
2. súťaž je vyhlasovaná na obdobie od 1.5. 2002 do termínu 
  majstrovstiev SR v roku 2003
3. do súťaže sa hodnotí zlepšenie výkonnostnej triedy ku termínu 
  začiatku MSR voči hodnote danej rebríčkom k 30. 4. 2002. Pre výšku 
  finančnej odmeny je rozhodujúci vek (dátum narodenia) v deň zisku 
  výkonnostnej triedy
4. do súťaže sa nezahŕňajú triedy, ktoré už boli niekedy do 
  výkonnostnej súťaže započítané
5. Výšky finančných odmien za zisk triedy v závislosti od veku:
    Do 12 rokov 1000.- Sk za triedu pod 18 kyu
    Do 15 rokov  500.- Sk za triedu pod 15 kyu
    Do 18 rokov  250.- Sk za triedu pod 12 kyu