Zápis výboru 23/2002


Zápis č. 23

Zo zasadania výboru SAG, konaného 29.4.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor rozhodol usporiadať dňa 6.-7.6.2002 na Tajove Školenie vedúcich klubov na tému ekonomika a
   účtovné výkazníctvo klubu. Pozvaní budú vedúci klubov, školitelia a členovia výboru. Pozvaným
   účastníkom školenia budú hradené cestovné náklady a ubytovanie na dve noci.
2. Výbor poveril Go klub Košice usporiadaním MSR 2003. 
3. Po jednaní s riaditeľstvom Casinos Slovakia a.s. výbor rozhodol, že MSR 9x9 sa uskutočnia v
   priestoroch Reduty v pôvodnom termíne t.j. v stredu 1.5.2002 od 18.00.
4. Výbor rozhodol, že garantuje cenový fond MSR 2002 vo výške 17000.- Sk. Táto suma bude tvorená zo
   štartovného, nevyčerpaného zostatku na cestovné a ubytovanie účastníkov MSR a z dotácie na ceny.
5. M. Poliak informuje SITA a TASR o konaní MSR 2002.


V Bratislave 29.4.2002			
						Schválil: Poliak, prezident SAG