Zápis výboru 14/2001


Zápis č. 14

Zo zasadania výboru SAG, konaného .11.12.2001 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec

1. Výbor schválil turnajový kalendár SAG na rok 2002.
2. Výbor schválil Mira Poliaka ako predsedu organizačného výboru turnaja GPS v Spišskej Belej.
3. Výbor rozhodol, že ceny za GPS 2001 budú udelené na konferencii SAG.
4. Výbor predlžuje platnosť schválených dotácií mládežníckej reprezentácie SR do konferencie SAG.

Reprezentanti: 
 

meno  trieda kategória (roky)  
Pavol Lisý ml. 14k do 12 A      
Michal Hoľa 7k do 18 A
Lucia Laššáková 2k do 18 A
       
 Patrik Beck 10k do 18 B
Boris Karailiev 7k do 18 B
Veronika Šmídová 9k do 18 B
Oliver Waczulík 14k  do 12 B
Barbora Waczulíková 10k do 18 B
       

A: právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS (3) alebo vyslanom SAG (Budapešť, Viedeň, ČR)
B: právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS

V prípade, že sa nevyčerpá limit  20 000 Sk, bude preplatená aj časť nákladov spojených s účasťou na turnajoch mimo GPS.
Prepláca sa na základe predložených dokladov, bližšie informácie u sekretára SAG.
Pozn.: Doterajšie čerpanie tejto položky bolo minimálne (len Lucia Laššáková).

5. Výbor schválil rozpočet na rok 2002. Sekretár oboznámi vedúcich klubov s rozpočtom.

V Bratislave 12.12.2001
Schválil: Poliak, prezident SAG