Propozície GP Košíc pre rok 2005


 Turnaje: Organizované košickými klubmi GKK a KKI v roku 2005 

Termíny :	Podľa turnajového kalendára
Systém :	Podľa propozícií jednotlivých turnajov

Bodovanie GP: 	za každú výhru - 1 bod	
		za účasť na turnaji 1 bod za každý deň, v ktorý odohral všetky partie
Štartovné :	Podľa propozícií jednotlivých turnajov

Ceny:		Podľa propozícií jednotlivých turnajov
 Ceny za celkové umiestnenie v GPKE 19 x 19: 
 
	1. miesto : 1500 Sk 
	2. miesto : 1000 Sk 
	3. miesto : 700 Sk 
	4. miesto : 500 Sk
	5. miesto : 300 Sk
	6. miesto : 200 Sk 
 Kritéria pre umiestnenie : 

1. súčet všetkých bodov za účasť a bodov za výhry zo 7 bodovo najlepších turnajov
2. súčet všetkých bodov za účasť a získaných bodov za výhry zo všetkých turnajov 
3. lepšia postupnosť získaných bodov
4. silnejší rating po poslednom turnaji započítavaný do GPKE 2005 19 x 19

Prítomní:
Slavomír Králik, GKK
Ján Milián, KKI
Lucia Miliánová, KKI
						1. 6. 2004, zapísal S. Králik