Zápis výboru 011/2007


 Zápis č. 11 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 11. 12. 2007 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  I. Oravec

1.	Rozpočet na rok 2008


V Bratislave  11. 12. 2007

					Schválil: M. Strelka, prezident SAG