Zápis výboru 005/2007


Zápis výboru 005

zo dňa 24.1. 2007 v DŠ, prítomný (všetci mimo Jana) 
1. Výbor vyhlásil ročník súťaže GPSR 2007 s nezmenenými podmienkami a súťažným poriadkom 
2. Výbor schválil výsledky GPSR 2006. Oficiálne odovzdanie cien bude počas MSRJ 
   17.-18. 2. v Košiciach. 
Výsledky sú uvedené v prílohe č. 1 zápisu 
3. Výbor poveril prezidenta pripraviť oslovenie členov a priateľov v súvislosti s 2% dane. 
4. Výbor poveril Laca Palenčára pripraviť vyhodnotenie aktivít klubov - podklad pre 
   stanovenie výšky dotácie klubu. 
5. Výbor schválil nomináciu juniorskej reprezentácie pre MEJ 2007 nasledovne: 
Pavol Lisý ml., Maroš Kráľ. Vedúci výpravy bude Pavol Lisý. 
6. Výbor schválil nomináciu pre ME párov 2007. Nominovaným je pár Ľubica Hrdinová a Marián Hrdina 
7. Výbor zobral na vedomie kandidatúru Miroslava Šmída na funkciu revízora pre voľby v roku 2007. 
8. Výbor schválil nomináciu juniorských reprezentantov na turnaj v Prahe 27.-28. 1. 2007 
   ako súčasť prípravy na MEJ. 
   Zloženie výpravy: Martin Strelka, vedúci výpravy, Pavol Lisý ml., Maroš Kráľ. 
9. Výbor vzal na vedomie návrh prezidenta na zmenu hracieho systému pre MSR jednotlivcov. 
   Návrh predkladá možnosť doplniť skupinu na 16 účastníkov s možnosťou 
   pozvať účastníka, ktorý nesplňuje kvalifikačné kritérium dané triedou 1kyu a vyššou. 
Výbor k návrhu neprijal žiadne rozhodnutie.

Príloha 1. 
Výsledky GPS 2006 
1. liga 
1. Kráľ Maroš 3k Go klub Košice 
2. Smolárik Peter 4k Go klub Košice 
3. Králik Slavomír 5k Go klub Košice 
4. Virág Ladislav ml. 5k Kirin Ki-in Košice 
5. Milián Ján 6k Kirin Ki-in Košice 
6. Virág Michal 12k Kirin Ki-in Košice 
2. liga 
1. Jadroň Milan 2D Lokomotíva Bratislava 
2. Palenčár Ladislav 3k Go klub Košice 
3. Lisý Pavol ml. 4k Vital Point Dolný Štál 
4. Reindl Martin 3k - 
5. Oravec Ivan 1k - 
6. Šmídová Alexandra 8k Mladosť Bratislava

Príloha 2. 
Turnajový kalendár SAG 2007 
Dátum Názov turnaja Organizátor Miesto 
17. 2. - 18. 2. MSR Juniorov a Žiakov GKK a KKI Košice 
10. 2. - 11. 3. GPS KKI Košice 
14. 4. - 15. 4. GPS Slavcon Tengen Bratislava 
27. 4. - 1. 5. 16. Majstovstvá Slovenska Výbor SAG Bratislava 
5. 5. - 6. 5. MSR ženy Výbor SAG Bratislava 
19. 5. - 20. 5. GPS Jarný turnaj GKK Poráč 
22. 6. - 24. 6. GPS Festival Mladosť Bratislava 
25. 8. - 26. 8. MSR družstvá Výbor SAG Bratislava 
15. 9. - 16. 9. GPS Comics Salon Tengen SUZA Bratislava 
5.10. - 7.10. GPS Toyota MFF Bratislava (Casino Reduta) 
27.10. - 28.10. GPS Jesenný turnaj GKK Poráč 
16.11. - 18.11. GPS MKE KKI+GKK Casino Košice 
1.12. - 2.12. GPS KKI Košice 
15.12. - 16.12. MSR Pairgo Výbor SAG Bratislava