Zápis výboru 14/2015


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 10.9.2015 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik (emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

 1. Juraj Waczulík podal výboru správu o aktuálnom stave financií SAG.

 2. Milan Jadroň bol poverený zistiť záujem o účasť na Majstrovstvách Európy Juniorov 24.03.-27.03.2016 v Lake Palic Subotica, Srbsko, za predpokladu, že by asociácia bola schopná získať prostriedky na dotáciu cesty/ubytovania (možný návrh uchádzania sa o grant od Nadácie Pontis)

 3. Miroslav Poliak bol poverený zistiť u EGF, aké sú plány s vydaním jednotnej brožúry propagujúcej Go (možný návrh uchádzania sa o grant od Nadácie Pontis)

 4. Milan Jadroň bol poverený zúčastniť sa porady neolympijských športov 17.9.2015 o 11:00 v Dome Športu.

 5. Miroslav Poliak bol poverený poďakovať členom SAG za darované 2%.

 6. Lukáš Vyletel bol poverený komunikovať s Kórejskou asociáciou Go ohľadom ponuky materiálu zo strany KABA pre európske Go asociácie. Slovenská asociácia Go má o túto ponuku záujem, predbežne asociácia chce podľa možností KABA požiadať o cca 20 kórejských hodín, 20 sád kameňov, nejakú anglickú literatúru a demonštračnú rolovaciu magnetickú “tabuľu”.

 7. Výbor berie na vedomie dátum uskutočnenia turnaja v Mikulove, 31.10-1.11.2015

 8. Výbor zhodnotil uplynulý rok

 9. Výbor rozoberal turnaj v Kysaku za účelom návrhu zmien do budúcnosti.

 10. Vzhľadom na účasť v tohoročných majstrovstvách juniorov U12 výbor nevidí dôvod na vyčlenenie tejto kategórie mimo MSR v roku 2016.

 11. Výbor považuje za správne, aby boli v budúcnosti cenové fondy pre juniorské kategórie stanovené podľa jednotných pravidiel. Nie je dôvod na preferovanie kategórie U12.

 12. Juraj Waczulík navrhol výboru aby sa v budúcnosti mohli o zaradenie do GPS uchádzať aj online turnaje, ktoré ale musia spĺňať kritéria EGF pre partie počítané do ratingu. Juraj Waczulík bol poverený spísať konkrétnejší návrh takéhoto turnaja.

 13. Miro Poliak referoval skúsenosti nadobudnuté na tréningu rozhodcov, ktorého sa zúčastnil na EGC v Liberci

 14. Výbor komunikoval s Jurajom Ďuríkom o možnosti využitia priestorov na Račianskej ulici na krúžok Go pre mládež, priestory sú prenajímané za poplatok.


Zapísal Lukáš Vyletel