Zápis výboru 8/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 6.11.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel, Juraj Waczulík a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Výbor dokončil všetky úkony potrebné pre prihlásenie sa o 2% z daní z príjmu fyzických osôb.

  2. Miroslav Poliak odkomunikuje vyplnené ankety a ďalšie podklady za SAG na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa dohody výboru.

  3. Slovenská asociácia Go sa uchádza o grant od Telekomu “Pomáhame komunite”

  4. Výbor schválil návrh rozpočtu pre rok 2015

  5. Výbor schválil pravidlá organizácie MSR v Rengo a MSR párového go

  6. Výbor sa bude zaoberať novou formou prezentačných letáčikov o Go a prípadnými ďalšími prezentačnými materiálmi


Zapísal Lukáš Vyletel