Zápis výboru 7/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 2.10.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel, Slavomír Králik(emailom) a Juraj Waczulík(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Výbor zabezpečuje potrebné dokumenty potrebné pre prihlásenie sa o 2% z daní z príjmu fyzických osôb a pre Žiadosť o štátnu dotáciu v oblasti športu.

  2. Laco Virág ml. bol menovaný za pozorovateľa výboru SAG a bude mať prístup k informáciam o práci a rozhodnutiach výboru.

  3. Členovia výboru budú propagovať hru Go na Športovom festivale 2014 13. decembra v Trenčíne.

  4. Výbor schválil dokument “Podpora aktivít v roku 2015”. Dokument hovorí o aktivitách, ktoré budú podporované Slovenskou asociáciou Go finančne ako aj o zmenách v organizácií jednotlivých majstrovských kategórií.


Zapísal Lukáš Vyletel