Podpora aktivít v roku 2015

uverejnil:Lukas Vyletel 08.10.2014 | kategória:Všeobecné

Finančná podpora akcií zo zdrojov SAG

SAG podporí finančne len 3 akcie:

• MSR
• Go festival Kamenný Mlyn
• Veľký košický turnaj (nová akcia)

s tým, že v rámci týchto akcií sa zorganizujú všetky majstrovské kategórie, ktoré bude SAG zorganizovať. Pre všetky kategórie zakúpi SAG medaile.

MSR (organizátor: Slavo Králik a Milan Jadroň)

Majstrovstvá republiky prebehnú v osvedčenom formáte z posledných rokov a v obvyklom čase (máj). Odohrajú sa na nich tieto majstrovské kategórie:
• Muži 
• Ženy
• Juniori U16,U20
• 9x9

Majstrovstvá žien a juniorské kategórie sa budú hrať v rámci hlavného turnaja a za rovnakých podmienok/pravidiel. Podľa počtu účastníkov budú najvyššie umiestnení hráči v turnaji hrať posledné 2 alebo 3 kolá proti sebe. Hrací systém bude spresnený pred majstrovstvami.

Go festival Kamenný Mlyn (organizátor: Miro Šmíd)

Festival prebehne v osvedčenom formáte a v obvyklom čase (jún). Odohrajú sa na ňom tieto majstrovské kategórie:
• Rengo
• Pairgo
• Bleskové Go

Rengo a pairgo sa budú hrať v rámci jedného turnaja, pričom sa upraví losovanie tak, aby čo najviac párov hralo proti sebe (presný spôsob bude spresnený neskôr). 

Veľký košický turnaj (organizátor: Slavo Králik)

V budúcom roku výbor podporí jeden turnaj v Košiciach s cieľom vytvoriť na Slovensku nové podujatie celoslovenského významu a so zahraničnou účasťou. Je to nová akcia, formát sa ešte len pripravuje. Predbežný termín je stanovený na koniec augusta. Na tomto turnaji sa odohrajú tieto majstrovské kategórie:
• Juniori U12
• 13x13

GPS
• Pre rok 2015 výbor schválil nové propozície GPS (viď zápisy z výboru na web stránke).
• Tri vyššie uvedené turnaje sú zaradené do GPS 2015. 
• Záujem organizovať ďalšie turnaje GPS treba oznámiť výboru do 30.11.2014 (viď nové propozície). Odporúčanie Výboru SAG je organizovať len 1 GPS turnaj za mesiac.
• Turnaje zaradené do GPS bude SAG podporovať vecnými cenami (literatúra, súpravy, hodiny...).
• SAG podporí financiami ceny za celkové umiestnenie v GPS. 

Go na Internete

Výbor zistí záujem členskej základne o organizovanie nasledujúcich aktivít na Internete:
• Majstrovstvá tímov cez Internet (organizované obdobne ako ME tímov)
• Internetová liga (organizované podobne ako ME tímov, ale pre jednotlivcov)
• Go lekcie na Internete (predpoklad je jedna lekcia za týždeň)

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.