Zápis výboru 6/2014

uverejnil:Lukas Vyletel 27.09.2014 | kategória:Všeobecné

Výbor č. 6/2014

 

Zasadanie výboru sa uskutočnilo 11.9.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Výboru sa podarilo zjednať s Českou Asociáciou Go zvýhodnené podmienky pre registráciu na Európsky Go Kongres pre členov SAG. Riadne platiaci členovia SAG budú môcť zaplatiť počas predregistrácie vždy sumu z predchádzajúceho dátumového bloku(teda nižšie štartovné). To znamená, že ak sa napr Nemec zaregistruje do 31. decembra, zaplatí za víkendový turnaj 25EUR, po 31. decembri by zaplatil už 30 EUR. Člen SAG bude môcť zaplatiť 25 EUR až do 30. apríla 2015 (viď tabuľku na stránke EGC 2015 Liberec)

  2. Go turnaj v Mikulove bol zaradený do GPS.

  3. Výbor poveril hospodára vyplatiť dotáciu Petrovi Jadroňovi za reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách amatérov v Kórei vo výške 500 EUR.

  4. Výbor uznáva pohľadávky voči Jánovi Miliánovi za organizáciu Majstrovstiev Slovenska juniorov za roky 2011 - 2014 vo výške 815 EUR. Táto suma sa odpíše z prostriedkov SAG spravovaných Jánom Miliánom.

  5. Výbor uznáva pohľadávky voči Jánovi Miliánovi za organizáciu Vianočného turnaja Go z roku 2010, Zahrievacieho turnaja Go z roku 2011, Jesenného turnaja Go z roku 2012 vo výške 35 EUR za turnaj, tj celková čiastka je 105 EUR. Čiastka bude odpísaná z prostriedkov SAG spravovaných Jánom Miliánom.

  6. Výbor uznáva pohľadávky voči Jánovi Miliánovi za nákup medailí a pohára pre MSR 2013 v hodnote 55 EUR. Táto suma sa odčíta z prostriedkov SAG spravovaných Jánom Miliánom

  7. Výbor uznáva pohľadávku voči Jánovi Miliánovi za registráciu domény a služby webového hostingu vo výške 90 EUR. Táto suma sa odčíta z prostriedkov SAG spravovaných Jánom Miliánom.

  8. Výbor schválil nové propozície GPS platné od budúceho roku. Povinnosť nahlasovania turnajov do 30.11 však vzniká už tento rok. Propozície GPS boli zverejnené ako samostatný dokument

  9. Milan Jadroň bol delegovaný na poradu neolympijských športov 22.9.2014 v Dome športu

 

Zapísal Lukáš Vyletel

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.