Nové propozície GPS

uverejnil:Stefan Sabo 20.01.2012 | kategória:Všeobecné

Výbor SAGO schválil v mailovom hlasovaní nové propozície súťaže Grand Prix Slovakia, platné od 20.1.2012. Za schválenie propozícií hlasovali 4 členovia výboru, proti 0 a jeden člen výboru sa hlasovania zdržal.

Nové propozície GPS

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.