Vzdialená účasť na turnajoch


Organizátori Majstrovstiev Košíc sa kvôli dlhodobému pobytu jedného z košických hráčov v zahraničí opýtali, či je možná jeho účasť cez vzdialené pripojenie.

Stanovisko rozhodcovskej komisie:

Hráč sa môže zúčastniť turnaja zaradeného do GPS cez vzdialené pripojenie s nasledujúcimi obmedzeniami:

- jeho partie nebudú zahrnuté do ratingu (pre oboch hráčov)
- jeho partie môžu byť započítané do hodnotenia GPS
- každý takýto prípad je podmienený súhlasom rozhodcovskej komisie pred konaním turnaja.

Účasť spomínaného hráča na Majstrovstvách Košíc 2011 rozhodcovská komisia schvaľuje.

Za rozhodcovskú komisiu Laco Palenčár