Zápis výboru 24/2004


 Zo zasadania výboru SAG, konaného 19. 4. 2004 - v Dome športu. Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár. 

1. Výbor schválil propozície MMSR 2004.

2. Výbor schválil  kritérium pre účasť na MSR.
   Kategória MSR sa otvára pri účasti minimálne troch  hráčov, ktorí 
   musia spĺňať všetky podmienky pre účasť v danej kategórii. 
   Podmienky sú pohlavie, vek a oprávnenie štartovať v danej katórii. 
   Oprávnený je hráč triedy silnejšiej ako 18 kyu alebo hráč slabšej 
   triedy, ktorý sa zúčastnil aspoň 2 klasifikovaných turnajov za 
   obdobie posledných 24 mesiacov.


V Bratislave 19.4. 2004

				Schválil: M. Strelka, prezident SAG