Zápis výboru 19/2003


Zápis č. 19

Zo zasadania výboru SAG, konaného 25. 10. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L.Palenčár telef, I. Oravec. telef., J, Milián telef.

1. Zmena propozícií pre MSR párov 2003.
   Na návrh účastníkov usporiadateľ požiadal výbor o zmenu propozícií.
   Výbor schválil zmenu propozíc pre turnaj MSR družstiev 2003 z dvojkolového
   na jednokolový pomerom hlasov 3:1:1

V Bratislave 25. 10. 2003

						Schválil: M. Strelka, prezident SAG