Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2017

(posledná aktualizácia 2.4.2017)

 

Dátum Meno Klub
01.02.2017 Ambriško Jozef GKK
01.02.2017 Ďurík Juraj xxx
01.02.2017 Hošová Karin xxx
31.01.2017 Jadroň Milan Lokomotíva
20.01.2017 Králik Ondrej GKK
20.01.2017 Králik Slavomír GKK
20.01.2017 Králiková Zuzana GKK
25.03.2017 Lisý Daniel xxx
25.03.2017 Lisý Ján xxx
27.02.2017 Lisý Pavol ml. xxx
27.02.2017 Lisý Pavol st. xxx
01.03.2017 Masarovič Július TaoGo
25.03.2017 Mesárošová Petra xxx
01.03.2017 Neubauer Jozef TaoGo
23.01.2017 Oravec Ivan xxx
27.01.2017 Palenčár Ladislav GKK
12.01.2017 Poliak Miroslav Tengen
12.01.2017 Poliaková Beata Tengen
25.03.2017 Sedláček Marek TaoGo
27.02.2017 Smoláriková Soňa GKK
27.01.2017 Štelbacká Dominika GKK
27.01.2017 Štelbacký Mojmír GKK
27.01.2017 Truchan Mikuláš GKK
27.01.2017 Truchanová Renata GKK
27.01.2017 Urbaník Stanislav GKK
27.01.2017 Virág Ladislav GKK
25.03.2017 Waczulík Juraj Matfyz
25.03.2017 Waczulík Oliver Matfyz
25.03.2017 Waczulíková Barbora Matfyz
25.03.2017 Waczulíková Kristína Matfyz