Uhrádzanie členského príspevku


Vážení goisti.

Slovenská asociácia Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie asociácie, napr. na vyplácanie členských príspevkov do IGF a EGF, či organizáciu Majstrovstiev Slovenska a podobne. 

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr. ste zaradení do súťaže GPS, môžete kandidovať a byť volení do orgánov SaG, či voliť nových členov vedenia SaG. V rámci možností rozpočtu môže SAG prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688 
variabilný symbol: 9999 
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 

 

Členovia so zaplateným členským za rok 2017

(posledná aktualizácia 5.9.2017)

Dátum Meno Klub
01.02.2017 Ambriško Jozef GKK
06.05.2017 Beck Tibor xxx
01.02.2017 Ďurík Juraj xxx
01.02.2017 Hošová Karin xxx
31.01.2017 Jadroň Milan Lokomotíva
06.05.2017 Kostolanský Miroslav Lokomotíva
24.05.2017 Kráľ Maroš GKK
20.01.2017 Králik Ondrej GKK
20.01.2017 Králik Slavomír GKK
20.01.2017 Králiková Zuzana GKK
26.05.2017 Lacko Adrián GKK
25.03.2017 Lisý Daniel xxx
25.03.2017 Lisý Ján xxx
27.02.2017 Lisý Pavol ml. xxx
27.02.2017 Lisý Pavol st. xxx
25.03.2017 Maček Patrik Go klub 361
01.03.2017 Masarovič Július TaoGo
25.03.2017 Mesárošová Petra xxx
01.03.2017 Neubauer Jozef TaoGo
23.01.2017 Oravec Ivan xxx
27.01.2017 Palenčár Ladislav GKK
12.01.2017 Poliak Miroslav Tengen
12.01.2017 Poliaková Beata Tengen
25.03.2017 Sedláček Marek TaoGo
06.05.2017 Smolárik Oto GKK
30.01.2017 Smolárik Peter GKK
27.02.2017 Smoláriková Soňa GKK
30.01.2017 Smoláriková Viera GKK
06.05.2017 Strelka Martin Lokomotíva
06.05.2017 Strelková Alžbeta Lokomotíva
27.01.2017 Štelbacká Dominika GKK
27.01.2017 Štelbacký Mojmír GKK
27.01.2017 Truchan Mikuláš GKK
27.01.2017 Truchanová Renata GKK
9.3.2017 Urbaník Stanislav GKK
27.01.2017 Virág Ladislav GKK
09.06.2017 Vyletel Lukáš Go klub 361
25.03.2017 Waczulík Juraj Matfyz
25.03.2017 Waczulík Oliver Matfyz
25.03.2017 Waczulíková Barbora Matfyz
25.03.2017 Waczulíková Kristína Matfyz