Slovenský festival GO 07.06.2024 - 09.06.2024


Rezervujte si prosím čas na Slovenský festival GO 2024, ktorý sa uskutoční rovnako ako minulý rok v rekreačnej oblasti Gazárka pri Šaštíne. Detailnú pozvánku zverejníme v marci 2024.

Organizačný výbor

 

Please book your time for Slovak GO Festival, which will be held in recreation area Gazárka nearby Šaštín. Invitation details will be published in March 2024.

Organising Committee

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.