Minigo turnajov v Bernolákove 3. 24.09.2022 - 24.09.2022


Séria minigo turnajov v Bernolákove
4.ročník
Turnaje sa uskutočnia v Bernolákove na Nálepkovej 37:
1.turnaj: 10.9.2022
14.00: uvítanie, registrácia
14.30 - 18.00 : turnaj 9x9
Registrácia je nutná najneskôr do 7.9.2022.
2.turnaj: 17.9.2022
14.00: uvítanie, registrácia
14.30 - 18.00 : turnaj 13x13
Registrácia je nutná najneskôr do 14.9.2022.
3.turnaj: 24.9.2022
10.00: uvítanie, registrácia
10.30 - 18.00 : turnaj 9x9, turnaj 13x13
Registrácia je nutná najneskôr do 21.9.2022.
Hrací systém:
Upravený handicap podľa tabuľky, 3 alebo 4 kolá (podľa počtu účastníkov), japonské pravidlá, pri rovnej partii komi 8,5 (13x13) resp. 5,5 (9x9).
Hrací čas:
9x9 15 minút na partiu na hráča, rýchla smrť,
13x13 25 minút na partiu na hráča, rýchla smrť.
Pre účastníkov aj ich doprovod bude zabezpečené drobné pohostenie. V prípade posledného turnaja (24.9.2022) bude zabezpečený obed.
Zmena programu vyhradená.
Štartovné: 2 Eurá na turnaj.
Registrácia je nutná vopred najneskôr 3 dni pred termínom turnaja telefonicky alebo mailom (0902/900121, hrdinovalu@gmail.com).

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.