5. internetový turnaj 9x9 30.09.2021 - 30.09.2021


Go klub Košice

Vás pozýva na

5. internetový turnaj 9x9

Miesto konania: KGS – Slovenská koliba

Termín: 30. 9. 2021 19:00 – 21:30

Hrací systém: Hráči budú podľa výkonnosti rozdelení do maximálne šesťčlenných skupín. V každej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Rovné partie, komi 6,5, čas 10’ na hráča a partiu bez bjojomi, japonské pravidlá

Nasadzovanie a farba kameňov bude určená (ako na MSR – iné kategórie).

Program:
prihlásenie do 12:00 v deň konania turnaja na linke
1. kolo 19:00
2. kolo 19:30
3. kolo 20:00
4. kolo 20:30
5. kolo 21:00

Štartovné: 0,- EUR

Ceny: hracia súprava 9x9 pre najúspešnejšie dvojciferné kju

Prihlášky,výsledky: v súbore na linke 5. 9x9

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.