Slovenský festival go 2020- zrušený/canceled 19.06.2020 - 21.06.2020


Vzhľadom na situáciu okolo globálnej pandémie Covid 19 sme sa rozhodli tento ročník Slovenského festivalu go zrušiť. Dúfame, že sa uvidíme budúci rok.

Because of Covid 19 pandemics we decided to cancel Slovak go festival this year. WE hope to see you next year.

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.