Slovenský festival go 2020 19.06.2020 - 21.06.2020


Srdečne vás pozývame na 15. ročník Sloveského festivalu go, ktorý ss už tradične uskutoční na Kemennom Mlyne. Turnaj stále plánujeme zorganizovať, ale pozvánku a podrobný harmonogram z dôvodu pandémie COVID 19 zatiaľ nezverejňujeme.

We would like to invite you to paticipate on 15th annual of Slovak Go Festival which will be traditionally held on Kamenny Mlyn. We still to plan organize the tournamen,t but because of COVID 19 pandemia, the invitation with detailed schedule is not published yet.

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.