Slovenský festival go 2020 19.06.2020 - 21.06.2020


Srdečne vás pozývame na 15. ročník Sloveského festivalu go, ktorý ss už tradične uskutoční na Kemennom Mlyne. Pozvánka a podrobný harmonogram zverejníme v marci.

We would like to invite you to paticipate on 15th annual of Slovak Go Festival which will be traditionally held on Kamenny Mlyn. Invitation with detailed schedule will be published in March.

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.