4th Japan Go Congress 12.07.2019 - 15.07.2019


Informácie o udalosti sa dajú nájsť na: http://www.osakago.com/

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.