Zápis výboru 8/2002


- Zápis č. 8

Zo zasadania výboru SAG, konaného 25.11.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár.

1. Výbor schválil nomináciu juniorských reprezentantov na MEJ v Cannes
   Ján Milián - vedúci výpravy
   Peter Petkov Karailiev - doprovod
   Pavol Lisý st. - doprovod

   Michal Hoľa, Barbora Karailieva, Pavol Lisý ml., Boris Karailiev, 
   Barbora Waczulíková, Oliver Waczulík, Patrik Beck, Vladimíra Laššáková, 
   Kráľ Maroš, Kráľ Jakub, Králik Ján, Šmídová Alexandra, Lisá Magdaléna

   Náhradníci v poradí:
   1. Lisý Daniel, 2. Kráľ Juraj, 3. Findrich Oto, 4. Virág Michal

2. Výbor schválil predbežný návrh turnajového kalendára.

V Bratislave 25. 11. 2002
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG