Zápis výboru 4/2002


-- Zápis č. 4 --

Zo zasadania výboru SAG, konaného 10.7.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oraveca J. Milián cez telefón.

1. Výbor schválil navýšenie položky ME rozpočtu SAG 2002 o 3000.- Sk na
  63000.- Sk na úkor MS a z 1% dane.

2. Výbor schválil nomináciu účastníkov na ME:
  A kategória: M. Strelka, M. Hoľa, L. Laššáková
  B kategória: Ľ. Hrdinová
  C kategória: J. Milián, L. Miliánová, I. Švec, M. Hrdina, A. Šmídová, V.Laššáková

   Pri zachovaní počtu účastníkov je výška dotácií nasledovná:
  A: 40000.-Sk, po rozdelení 13333.-Sk na jedného.
  B: 3000 + 20000/7, po vyčíslení 5857.- Sk.
  C: 20000/7, po vyčíslení 2857.- Sk na osobu.
   Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov.

3. Výbor schválil odpovede na listy Laššáka a Hrdinovej týkajúce sa účasti na ME.

V Bratislave 10. 7. 2002

Schválil: M. Strelka,
     prezident SAG