Zápis výboru 3/2002


-- Zápis č. 3 --

Zo zasadania výboru SAG, konaného 7. 6. 2002 v Tajove.
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec J. Milián 

1. Výbor poveruje L. Palenčára pripraviť zásady hospodárenia pre
  organizátora turnaja GP SR, 

2. Výbor poveruje L. Palenčára pripraviť návrh usporiadania MSR družstiev a
  MSR v bleskovom go v termíne október 2002. 

3. Výbor poveruje M. Strelku pripraviť zborník zo seminára vedúcich klubov
  konaného v dňoch 6. A 7. 6. 2002 v Tajove.

4. Výbor poveruje M. Strelku pripraviť návrh modelu súťaží a návrh
  viazanosti prostriedkov SAG poskytnutých klubom ako účelová dotácia na
  zabezpečenie domácich vrcholových súťaží.

5. Výbor poveruje J. Miliána spracovať odhad nákladov na demonštračné sady
  go a opätovné vydanie príručky Hráme go Krok za krokom

6. Výbor schválil výšku členského poplatku EGF na 75Euro.

V Bratislave 28. 5. 2002			

Schválil: M. Strelka, 
     prezident SAG