Zápis výboru 2/2002


--- Zápis č. 2 ---

Zo zasadania výboru SAG, konaného 22. 5. 2002 až 24.5. 2002 konaného na Internete.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec J. Milián 

1. Výbor schvaľuje zaradenie hráčov do zoznamu reprezentantov juniorských kategórií
  A. kategória (majstri SR)
   Michal Hoľa, Barbora Karailieva, Lucia Laššáková, Pavol Lisý 
  B. kategória
   Patrik Beck, Maroš Kráľ, Boris Karailiev, Vladimíra Laššáková, Oliver
   Waczulík, Barbora Waczulíková

A: kategória - právo na preplatenie cestovného 
  (vo výške 2.tr. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS,
  alebo vyslanom SAG (Budapešť, Viedeň, ČR). 
B: kategória - právo na preplatenie cestovného 
  (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS
  Prepláca sa na základe predložených dokladov, bližšie informácie u sekretára SAG.

2. Výbor schvaľuje preplatenie cestovného autom na MSR a na turnaj GPS
  Tengen v Bratislave 25. - 26. 5. 2002 pre hráčov go klubu MOYO Banská Bystrica.

3. Výbor rozhodol o usporiadaní sústredenia juniorskej reprezentácie v
  Tajove v dňoch 6.a 7. 6. 2002. Organizáciu sústredenia zabezpečí M. Strelka.
  Pozvaní sú juniorskí reprezentanti a členovia SAG mladší ako 15 rokov (alebo 18).
  Účastníci sústredenia budú mať preplatené ubytovanie 6. 6. a polovicu
  cestovného (vo výške 2.tr. vlak a autobus).

V Bratislave 28. 5. 2002			

Schválil: M. Strelka,
     prezident SAG